1995.07.19 BN De Stem: Emmadorp naar de rechter om bezoekerscentrum tegen te houden

Geschreven door RtC

HULST - Burgemeester en wethouders van Hulst wijzen de bezwaren van de bevolking van Emmadorp tegen de verlening van een bouwvergunning voor het bezoekerscentrum Saeftinghe af. De Emmadorpers stappen nu naar de rechtbank in Middelburg in een nieuwe poging de bouw tegen te houden.

"De vergunning blijft overeind," aldus wethouder G. van de Voorde gisterochtend na afloop van de wekelijkse vergadering van het college van B en W. "De oude argumenten waren door ons genoeg onderzocht en de nieuwe argumenten tegen het centrum vonden wij niet steekhoudend genoeg om terug te komen op ons besluit de bouwvergunning af te geven." De wethouder zei wel opnieuw te betreuren dat de bevolking ven Emmadorp zoveel heisa blijft maken over een voorziening die er juist op gericht is verbetering in de situatie aan te brengen. Het besluit van het college van Hulst om de bezwaren tegen de bouwvergunning af te wijzen, komt in Emmadorp niet als en verrassing. "Dat dachten we wel," is de eerste reactie van Rianne Warmenhoven, woordvoerster van de protesterende bewoners. “Het geeft opnieuw blijk van vergaande arrogantie van het gemeentebestuur,” vindt zij. "Als je ziet dat ook een instantie als het Waterschap waarschuwt voor vergaande aantasting van de verkeersveiligheid is dat toch duidelijk." Volgens Warmenhoven werkt het protestcomité tegen het bezoekerscentrum al aan verdere stappen om de bouw tegen te houden. Binnen zes weken spannen de bewoners van Emmadorp een juridische procedure aan bij de president van de rechtbank van Middelburg. Het verzet van de bewoners van Emmadorp begon oktober vorig jaar met de indiening van een hele rits bezwaarschriften tegen de voornemen van de gemeente om vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan. De bezwaren werden door de gemeente afgewezen. Eind maart dit jaar gaven burgemeester en wethouders de bouwvergunning af en sloot de gemeente een convenant met de stichting Het Zeeuwse Landschap waarin een aantal voorwaarden was opgenomen. Tegen de afgifte van die vergunning kwamen 61 bezwaarschriften binnen. Daarin voerden de bewoners een hele serie argumenten aan waarom het centrum er niet moest komen. Ze vreesden onder meer een grote bezoekersstroom die de leefbaarheid van de gemeenschap zou aantasten en voor verkeersoverlast.

Van onze verslaggever