2010.03.24 Provinciale Zeeuwse Courant: Informatieavond over herinrichting historische groeve in Nieuw-Namen

Geschreven door RtC

NIEUW-NAMEN - De herinrichting van de Meester Van der Heijden Groeve in Nieuw-Namen krijgt dit jaar eindelijk haar beslag.

Staatsbosbeheer en de provincie doen de plannen uit de doeken op een informatieavond. Die vindt woensdag 8 april vanaf 19.30 uur plaats in gemeenschapscentrum De Kauter in Nieuw-Namen. De Meester Van der Heijden Groeve is een belangrijk aardkundig monument, waar het oudste plioceen direct aan de oppervlakte komt. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw is de groeve volgestort met voornamelijk huishoudelijk afval. Daarna is de groeve in het bezit van Staatsbosbeheer gekomen. De groeve kan momenteel onder begeleiding worden bezocht, maar heeft veel meer potentie. Daarom hebben de gemeente Hulst, Staatsbosbeheer en de Provincie Zeeland de handen ineen geslagen. Er is een plan gemaakt om de groeve toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Hiervoor wordt de groeve ontgraven en vervolgens kan de herinrichting plaatsvinden. De verwachting is dat de werkzaamheden in het komende najaar kunnen worden uitgevoerd. Tijdens de informatieavond op 8 april geven P. Maas van Staatsbosbeheer en M. Ekkebus van de Provincie Zeeland toelichting op de uitvoering van de plannen. Ook vertegenwoordigers van de gemeente Hulst zijn van de partij. Iedereen is welkom op de bijeenkomst. De opwaardering van de groeve is een onderdeel in de grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst. De provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen presenteren daarin met vier gemeenten in de grensstreek plannen voor verbetering van de woonomgeving en economie.

Door Harold de Puysseleijr