2007.05.05 BN De Stem: Het is erop of eronder

Geschreven door RtC

Staatsbosbeheer wil nog één keer proberen de groeve te saneren en al het huisvuil er weg te halen. Dat is een omvangrijk en vooral kostbaar karwei, waarvoor steun nodig is.

Foto M. Van de Weghe

Kees Mol, inmiddels gepensioneerd medewerker van Staatsbosbeheer, is aangezocht om die kar te trekken. Hij realiseert zich dat het erop of eronder is: "Het is duidelijk dat als het nu niet lukt, het huisvuil waarschijnlijk nooit meer uit die groeve komt." Mol heeft Delta Milieu BV weten te interesseren in het project. Het bedrijf lijkt bereid in ieder geval met raad en daad steun te willen verlenen. Ook de gemeente Hulst is zeer positief en het is onder de aandacht van Gedeputeerde Staten gebracht. Maar dat is niet voldoende. Omdat het een grensoverschrijdend project betreft wil Mol ook aankloppen bij de Europese Commissie en proberen andere sponsors te werven. Mol: "Mijn hoop is gericht op de Koegorspolder, want het schijnt dat die afgesloten stortplaats in het midden aan het inklinken is. Als we het huisvuil daar bij zouden kunnen storten ligt het op een goede plaats en zijn er niet te veel transportkosten.

Richard Bleijenberg is de vaste gids van de Meester van der Heijdengroeve. Hij heeft een droom, dat hij de situatie in de groeve vanuit zijn kinderjaren nog eens mee mag maken. "Ik heb nog gezien dat er een put was met schoon water en kikkers er in. En zwaluwen die er rondvlogen."

Door René Schrier