2001.10.02 BN De Stem: 'Tijdperken' van Richard Bleijenberg

Geschreven door RtC

NIEUW-NAMEN - "Nee, dit is niet de kroon op mijn werk. Die zal pas gezet worden als de vuilnisbelt naast de groeve verdwenen zal zijn." Dat zei Richard Bleijenberg, de beheerder van de Meester van der Heijdengroeve, gisteren bij de presentatie van het boek 'Tijdperken der voorweereld'.

Het boek is het resultaat van de geldprijs van 5.000 gulden die Bleijenberg in 1999 won met de Houtvester van Schermbeekprijs, een vrijwilligersprijs van Staatsbosbeheer. Bleijenberg was er al gauw uit wat hij met het geld zou gaan doen: een boek laten schrijven over de groeve. Volgens velen is de groeve, die rond 1850 door een zandafgraving aan het licht is gekomen, een archeologisch pareltje in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Zo'n drie miljoen jaar geleden is op de plaats waar nu Nieuw-Namen ligt een heuvel ontstaan met grondlagen die elders in Europa alleen maar diep onder het oppervlak zijn terug te vinden. In Nieuw-Namen liggen deze bodemlagen direct aan de oppervlakte. Het verleden is er plat geperst in een paar lagen. Hier klotste ooit de zee en lag het oudste strand van Zeeland.

Eerste

'Tijdperken der voorweereld' is het eerste boek dat verschijnt over de groeve. De schrijver, R.J. Swiers, heeft in het boek informatie bijeengebracht over de geschiedenis van Nieuw-Namen, de geologie en fossielen en de natuur in en rond de groeve. Daarnaast bevat het boek portretten van onder andere Richard Bleijenberg en meester C. van der Heijden, de man die als eerste oog had voor het bijzondere en unieke van de groeve. "En nu sta ik in de schoenen van Meester van der Heijden", zegt Bleijenberg trots. "Met het boek over de groeve, oftewel de Grand Canyon in het klein, hebben we een dubbele slag geslagen. Het is niet alleen belangrijk voor de geologie waar we hier nog niets over hebben, maar het is bovendien een uitstekend leermiddel voor de scholen."

Drijfveer

Want de jeugd kennis en liefde voor de natuur bijbrengen, dat is de grote drijfveer van Bleijenberg. "Uiteindelijk heb ik maar één ideaal en dat is dat de jongeren de natuur kunnen beleven zoals ik het in mijn jeugd heb beleefd." Bleijenberg zal dan ook niet rusten voordat de kikkers en het schrijverke van Guido Gezelle ook weer in de nabijheid van de groeve te zien zijn. "Zodat iedereen kan zien hoe de wereld in elkaar zit." En daarom blijft hij er ook op hameren dat die vuilnisbelt moet verdwijnen. Volgens een provinciaal rapport bestaat de voormalige stortplaats uit huishoudelijk afval, bedrijfsafval en mogelijk ook chemisch afval. Als er niets gebeurt kan dat in de toekomst problemen opleveren. Uit onderzoek is gebleken dat gezien de beperkte dikte van de afdeklaag contact met het gestorte materiaal niet is uit te sluiten.

Het boek 'Tijdperken der voorweereld' van R.J. Swiers is in de boekhandel te koop voor 30 gulden. Het is verschenen in een oplaag van 1000 exemplaren.

De ‘geboorte’ van ‘Tijdperken der voorweereld’ van R.J. Swiers (links). Richard Bleijenberg (rechts) is er blij mee, maar zijn strijd gaat door. In het midden R. van der Heijden. Foto Wim Kooyman

Van onze verslaggever