ANTWERPEN - De Antwerpse dijken zijn vandaag bestand tegen een superstorm die statistisch slechts eens om de 600 jaar voorvalt. "De kans dat de Schelde de stad doet onderlopen, zoals nu in Engeland gebeurt, is met andere woorden heel klein", weet Erik Taverniers, die als hoofd van de studiedienst Maritieme Schelde de evolutie van de getijden onderzoekt.

"Met de aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied in Kruibeke-Bazel zullen Antwerpen en omgeving zelfs beter beveiligd zijn dan wereldstad Londen." Burgerlijk ingenieur Erik Taverniers noemt een rampscenario waarbij de Schelde de stad overstroomt niet erg realistisch. "Na de laatste grote storm in 1976 is de waterkeringsmuur in Antwerpen aangelegd. Die is met 8,35 meter bestand tegen extreem stormweer dat statistisch slechts eens om de 600 jaar opduikt. Bij een springtij van zes meter, aangevuld met noordwestenwind die het water nog eens twee meter de hoogte injaagt, houden we nog reserve van 35 centimeter. Zelfs als het water - wat in 115 jaar van metingen nooit gebeurde - boven de waterkeringsmuur komt, dan staat het centrum niet onder. De riolering zal wellicht vollopen en wat braakland op Linkeroever maar de straten zullen niet blank staan", zegt Erik Taverniers, die instaat voor de stormwaarschuwing. 

Ringdijken

De uitvoering van het Sigmaplan, die momenteel nog altijd aan de gang is, zorgt voor extra zekerheid. "Naast de verhoging van de dijken, zijn er al 12 gecontroleerde overstromingsgebieden gecreëerd. Binnen de Vlaamse administratie  is er ook een consensus om zo’n gebied aan te leggen in Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, aangevuld met ringdijken om de bewoners te beschermen. Dat gebied is berekend op een storm die zich om de 2000 jaar voldoet." Ook het effect van de huidige baggerwerken in de Westerschelde op het waterpeil blijft beperkt. Dat zal slechts enkele centimeters stijgen. In geval van stormtij kan het water grotendeels weg naar het Verdronken Land van Saeftinghe en de bijhorende schorren, die dan helemaal zullen onderlopen."

De Deltawerken beschermen Nederland tegen het overstromingsgevaar. Foto EPA

Door Kari Van Hoorick

Pagina 6 van 6