1991.02.15 R. Bleijenberg ontving Hulsterse cultuurprijs

Geschreven door RtC

HULST - In het stadhuis van Hulst heeft burgemeester Kessen twee culturele prijzen uitgereikt. Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen ontving de Reinaertprijs als waardering voor zijn cultureel-historisch werk. Hij beheert al acht jaar de historische groeve van het Meester van der Heijden-reservaat in Nieuw-Namen. Hij is er medewerker aan recente archeologische opgravingen i.s.m. de Archeologische Kring ‘De Vier Ambachten’ in Hulst en als natuurgids in het Verdronken Land van Saeftinghe. Galeriehoudster Liet Smulders uit Clinge kreeg de aanmoedigingsprijs. Zij exploiteert Galerie Esprit. Samen met Heleen Hofstede zet ze zich sedert april ’85 in voor kunstenaars uit binnen- en buitenland. Beiden kregen een bronzen Reinaertbeeldje, een oorkonde met motivatie van de jury over culturele aangelegenheden en een prijs van 500 gulden.

Inzet

Richard Bleijenberg werd geboren op 1 februari 1936. Reeds op school toonde hij zich erg leergierig. Zijn levenswijsheid en ervaringen gaf hij reeds door aan meer dan 10.000 bezoekers uit vijftien verschillende landen in het Nieuw-Naamse reservaat en het Verdronken Land van Saeftinghe. Door zelfstudie verwierf Richard veel inzicht omtrent het unieke zand van de Kauter. Hij trad in het voetspoor van de professionele archeologie door zelfstandige onderzoeken. Samen met deskundigen toonde hij aan dat er in het Midden-Steentijdperk bewoning moet zijn geweest in Nieuw-Namen. Recent werd er een nota opgemaakt over "verbeteringsmogelijkheden van het Meester van der Heijden-reservaat". Voor Richard is het een nieuwe uitdaging. De uitbreiding van het reservaat en de oprichting van een Natuurhistorisch Huis zijn de nieuwe streefdoelen. Om de link te leggen tussen natuur en wetenschap ging hij regelmatig te rade bij Jan Boon en Georges Sponselee. Hij was wel blij verrast met de prijs waarvoor hij vooral de werkgroep Oudheidkundige Kring Hulster Ambacht dankte. Het nieuwe seizoen in de groeve opent tijdens het paasweekeinde. Richard nodigde burgemeester Kessen alvast uit voor de eerste rondleiding. 

Door G.B.