1991.02 Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen, veldwerker in archeologie en geologie, gevierd

Geschreven door RtC

Richard Bleijenberg (55 jaar), conservator van het Meester van der Heijden-reservaat in Nieuw-Namen, veldwerker van de Archeologische werkgroep Oudheidkundige kring Hulster Ambacht en natuurgids in het Verdronken Land van Saeftinghe, kreeg de Cultuurprijs van de stad Hulst. Als vechter voor de levensbron, "de natuur", die hij zo heeft bestudeerd en bewonderd, kwamen de vrienden deze spontaan en eerlijke natuurvorser vieren op de uitreiking van de Cultuurprijs. Voor Richard (geboren in Clinge op 1 februari 1936) het mooiste verjaardaggeschenk, zo zei zijn vrouw Juliana De Maayer en de vier kinderen, die op de plechtigheid aanwezig waren. Vanaf de schoolbanken, zoals hij zelf zei tijdens zijn speech, was Richard op zijn dertiende, een erg leergierig manneke. Zijn onderwijzeres, juffrouw Wauters (voor wie hij nog steeds dat spontane ontzag heeft) was op de viering aanwezig. Ook de moeder van wijlen Dirk Roeland van "Bond beter Leefmilieu", van wie Richard  zoveel heeft geleerd en broer Ludo Roeland, feliciteerden de man uit Nieuw-Namen. Ze waren er allemaal bij, zij die bij de self-made-man uit de Nieuw-Naamse Kerkpad van het oude Hulsterloo ten rade gingen om alle mogelijke facetten over wetenschap en biologie te bestuderen. Richard heeft in ieder geval zijn noodgedwongen (werklozen)- tijd opgevuld met levenswijsheid en ervaringen. Die gaf hij door aan meer dan 10.000 bezoekers uit vijftien verschillende landen in zijn reservaat. Over Saeftinghe en de polders en het water van de Schelde had hij steeds een luisterend  publiek.

Beloning

Op de door burgemeester Kessen aan Richard Bleijenberg uitgereikte oorkonde, versierd met lint en lakzegel, staat in mooi kalligrafisch schrift de volgende tekst: "Heeft op gebied van archeologie en lokale geologie en door veel zelfstudie, in grote mate kennis verworven omtrent het unieke zand van de Kauter". Daarmede is hij in het voetspoor getreden van de professionele archeologie door zelfstandige onderzoekingen. In samenwerking met deskundigen heeft hij mede kunnen aantonen dat er in het Midden-Steentijdperk te Nieuw-Namen bewoning moet geweest zijn. Door de liefde voor zijn dorp en ook om zijn enthousiaste bereidwilligheid om andere deelgenoot te maken werd aan Richard Bleijenberg deze Cultuurprijs uitgereikt.

Dankbaar

De jury voor Culturele Aangelegenheden van de stad Hulst had bovengenoemde motivatietekst op de oorkonde (gedateerd op 2 februari 1991) neergeschreven. Richard kreeg van burgemeester Kessen ook nog een bronzen Reinaertbeeldje en een prijs van 500 gulden, een beloning om de inzet van de veldwerker voor het kunsthistorisch erfgoed van Nieuw-Namen. Richard, die alle eer werd aangedaan, was zichtbaar emotioneel ontroerd om de aanwezigheid van zovele mensen bij wie hij steeds ten rade kon gaan. Juffrouw Wouters bracht het broekventje van de Kauter de zin van het leven bij. Zij heeft het spontane, het leergierige in het manneke van de Nieuw-Naamse Kauter weten ontbolsteren. Erewethouder Piet Brandt, die Richard de liefde bijbracht voor het kunsthistorische, en hem veel over de geschiedenis van Hulsterloo vertelde, was ook op de viering. Natuur- en leefmilieu waren de andere streefdoelen waarvoor Richard zich steeds belangloos inzette. Georges Sponselee en Jan Boon waren voor Richard de mensen bij wie hij nu nog steeds ten rade gaat om de link te leggen tussen natuur en wetenschap. Ook het bestuur van de werkgroep archeologie, hielden er aan de man uit Nieuw-Namen te feliciteren.

Nota

Een recent opgemaakte nota "Verbeteringsmogelijkheden van het Meester Van der Heijden Reservaat" wordt voor Richard weer de nieuwe uitdaging. Op deze studie komen we binnenkort nog uitvoerig terug in deze krant. De uitbreiding van het reservaat en de oprichting van een "natuurhistorisch huis" zijn de nieuwe streefdoelen van Richard Bleijenberg. Deze nota werd mede opgesteld door Georges Sponselee en Jan Boon. Toen Richard de officiële mededeling van de Hulsterse Cultuurprijs in zijn brievenbus kreeg, was hij volkomen verrast. "ik dacht dat zo’n Cultuurprijs alleen was voorbehouden voor schilders, schrijvers en muzikanten. Ik wist niet dat geologie en archeologie tot het domein van cultuur behoorden". In zijn speech, gingen dan ook woorden van dank naar de werkgroep "Oudheidkundige Kring van Hulster Ambacht", omdat ook deze mensen hem heel wat kennis bijbrachten over de prehistorie. Grijpend naar een stukje literatuur uit "De Vos Reinaert": "een dorp in het oosten van Vlaanderen, dat Hulsterloo heet", dat ligt Richard blijkbaar nog het nauwst aan het hart. Nadat de vroegere burgemeester Molthoff en ook burgemeester Jacobs reeds een bezoek brachten aan de groeve, nodigde Richard nu reeds zijn gloednieuwe burgemeester Kessen uit. En dat tijdens de opening van het nieuwe seizoen in het Paasweekeinde, wanneer hij zijn eerste rondleiding zal doen.

Burgemeester Kessen overhandigt de oorkonde en het Reinaertbeeldje aan de laureaat Richard Bleijenberg.

Culturele prijzen voor Richard Bleijenberg (Nieuw-Namen) en Liet Smulders (Clinge)

Op het stadhuis van Hulst werden het voorbije weekeinde twee culturele prijzen uitgedeeld. Burgemeester Kessen overhandigde, in het bijzijn van wethouders en talrijke genodigden, de Reinaertprijs 1989 als "waardering" op het culturele en historische vlak aan Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen. Galeriehoudster Liet Smulders in Clinge kreeg de "aanmoedigingsprijs" voor haar nu reeds zesjarige inzet met Galerie Esprit. Zij kreeg een bronzen "Reinaertbeeldje", een "oorkonde" met motivatie van de jury over culturele aangelegenheden en "een prijs" van 500 gulden. Richard Bleijenberg, die nu acht jaar de historische groeve van Nieuw-Namen beheert en er op vrijwillige basis groepen rondleidt, was bijzonder blij met de prijs. Deze waarderingsprijs werd hem eveneens uitgereikt om zijn enthousiast medewerken aan recente archeologische opgravingen in Nieuw-Namen, in samenwerking met de Archeologische Kring "De Vier Ambachten" uit Hulst. Liet Smulders kreeg de "aanmoedigingsprijs" om haar nu reeds zes jaar inzetten voor kunstenaars uit binnen- en buitenland. Precies aan de rijksgrens in de Zeeuwse gemeente Clinge opende zij in april ’85, samen met Heleen Hofstede  de galerie Esprit.

Richard Bleijenberg achter het spreekgestoelte met zijn dankspeech. We herkennen erewethouder Piet Brandt en juffrouw Wauters, die er aan hielden Richard Bleijenberg met zijn cultuurprijs te komen feliciteren. Rechts op de bank Irma D’Hollander, de moeder van Richard Bleijenberg.