1994.04.25 Provinciale Zeeuwse Courant: Nog veel vragen over de Kauter

Geschreven door RtC

Symposium geeft geen zekerheid over herkomst breccien in van der Heijdengroeve

NIEUW-NAMEN - De geologen en andere belangstellenden die zaterdag in Nieuw-Namen bij elkaar kwamen voor een symposium over de geologie van de Kauter, bleven aan het eind van de dag met diverse vragen zitten. Zo is er bijvoorbeeld nog geen zekerheid over de herkomst van de diverse breccien (aangekoekte lagen van stenen en schelpen) die in de Meester van der Heijdengroeve zijn gevonden. Het symposium werd afgesloten met de onthulling door staatsbosbeheer van een informatiepaneel in het Van der Heijdenreservaat.

Veldgeoloog Patrick Kiden van de Rijksgeologische Dienst vond enkele weken geleden in de Meester van der Heijdengroeve een circa dertig centimeter dikke aangekoekte laag steen- en schelpresten. Maar de ontstaansgeschiedenis van dat miljoenen jaren oude materiaal blijft voorlopig met raadsels omgeven. Volgens Kiden is het mogelijk dat deze en andere vondsten tijdens de evolutie van het Scheldebekken naar de Kauter zijn gestroomd. Het is echter niet duidelijk of de breccien in het Plioceen (6 miljoen tot 2,5 miljoen jaar voor Christus) of in het Pleistoceen (2,5 miljoen tot 10.000 jaar voor Christus) in de omgeving van Nieuw-Namen terecht zijn gekomen.

Grote betekenis

De archeoloog Hans Jongepier beklemtoonde tijdens het symposium de grote betekenis van de Kauter voor de archeologische wetenschap. De afgelopen jaren zijn scholieren uit Nieuw-Namen, amateur-archeologen en andere deskundigen aan het graven geweest aan de noordkant van de Kauter. Bij die opgravingen kwamen duizenden jaren oude pijlpunten, schrapers en andere, door de préhistorische mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen boven de grond. "Uit die vondsten kan je wellicht concluderen dat de Kauter duizenden jaren geleden een uitkijkpost was, vanwaar de préhistorische mens het wild kon bespieden”, verklaarde Jongepier. “Die noordkant van de Kauter was echter niet zo aantrekkelijk als schuilplaats voor de préhistorische mens, omdat deze daar geen beschutting had tegen de zeewind. Daarom is het misschien verstandig om ook aan de zuidoostkant van de Kauter, in Kieldrecht, met archeologische opgravingen te beginnen. Want die plek is veel beschutter en daarom zitten daar wellicht veel meer archeologische resten in de grond." Het symposium in Nieuw-Namen werd afgesloten met de onthulling door Staatsbosbeheer van een nieuw informatiepaneel bij het Meester van der Heijdenreservaat. Op het paneel is een geologische tijdschaal via een educatief patroon opgezet, zodat de informatie ook begrijpelijk is voor kinderen vanaf circa 10 jaar. De tijdschaal loopt vanaf het ontstaan van de aarde tot 2,5 tot 3 miljoen jaar geleden. Die laatste periode is op het paneel uitvergroot, omdat de zeebodemresten in de Meester van der Heijdengroeve van die tijd dateren. Verder zijn er op het paneel onder meer tekeningen van fossielen terug te vinden en zijn er afbeeldingen van landschappen te zien die passen bij de diverse geologische lagen in de Kauter.

Van onze verslaggever