Toon items op tag: Kernsteen

NIEUW-NAMEN - In het jaar 1968 was ik (Richard Bleijenberg) werkzaam op een peilboot genaamd de 'KIEVIT' die verhuurd werd aan het Loodswezen van Antwerpen 'Dienst Openbare Werken'. De drempels werden wekelijks gepeild van onder andere Hansweert, Ossenisse, Valkenisse en Bath. Met de pauze werd er dan aan wal gegaan, meestal in Saeftinghe op de Noord en de Marlemont, waar onze aandacht vooral ging naar wat bloot gespoeld was. 

Wij hadden in die tijd geen contact met archeologen en onze gevonden voorwerpen werden gekeurd door conservators van het Volkskundemuseum te Antwerpen. De adviezen die we kregen over onze vondsten waren 'verspoelde scherven'. Maar er stak één stuk bovenuit, dit stuk bleek silexsteen te zijn dat bewerkt was en voor ons totaal onbekend! Vele jaren gingen voorbij maar in 1983 kwam de op Nieuw-Namen bekende Meester van der Heijden groeve inzicht. Er werd hier veel vuursteen gevonden en het was de Provinciale archeoloog Dhr. R. van Heeringen die ons de kennis en de waarde voor de prehistorie wist bij te brengen, en ook Hans Jongepier (nu adviseur archeologie bij de SCEZ) als nog jonge student was bijzonder geïnteresseerd in deze materie. In 1996 liep ik samen met een collega gids een tocht in Saeftinghe, nabij de Marlemont liep het water laag weg terwijl we langs de turfkliffen wandelden zag ik met een flits een mooie kling liggen en dit op de scheiding van het IJstijdzand en het basisveen. Zonder de kennis die we gekregen hadden van R. van Heeringen hadden we dit nooit opgemerkt. En de zoektochten naar artefacten namen toe, de situatie van de vondsten werden zorgvuldig in kaart gebracht door Hans Jongepier alsook de erosie van het veen werd deskundig opgemeten. Er werden vele mooie stukken gevonden waarvan er een gedeelte tentoongesteld is in het bezoekerscentrum Saeftinghe te Nieuw-Namen. Dan kwam er plots verandering in de zaak, het werd plots stil op de Marlemont, deze site verdween door verzanding terug onder het Scheldezand en dat terwijl stilaan de jaren voorbijgingen.

Tot in het jaar 2005 om juist te zijn in de maand juni door toeval Clement Reel-terrijn leerde kennen, het bleek nog familie te zijn ook en die dan nog dezelfde interesses bleek te hebben! Zelf had ik Saeftinghe al de rug toegekeerd want alleen in dit gebied rondlopen als 70 jarige was onverantwoord. Sinds 2006 hebben we samen vele tochten door het hele gebied gedaan waaronder enkele met nieuwe ontdekkingen, tot op heden hebben we 179 tochten en 1270 km gelopen in het schor. Een tocht naar de Marlemont in april 2013 bracht ons weer terug waar ik gestopt was na het verzanden van de sites, we vonden terug enkele artefacten! Na nog verscheidene wandelingen tezamen gemaakt te hebben zijn we aan een totaal van 103 stuks gekomen waaronder microlieten, klingen, afslagen, werktuigen en een kernsteen. In zeer goede verstandhouding werken wij samen met Hans Jongepier van de SCEZ en zijn alle vondsten gemeld met foto’s en exacte plaatsen van deze vondsten. Op archeologisch gebied weten wij nu dat de prehistorische mens aan de boorden van de Schelde aanwezig was op het IJstijdzand. Maar deze site is bedreigd, niet door de mens maar door de erosie die alles doet wegspoelen in de Westerschelde.

Daarom dit verhaal uit ons persoonlijk archief

Richard Bleijenberg & Clement Reel-terrijn