Toon items op tag: Vossen

NIEUW-NAMEN - Natuurgids Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen heeft bij de Vogelbescherming een klacht ingediend tegen de vogelwerkgroep van natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut.

Volgens Bleijenberg verstoren de natuurbeschermers de vogels en richten ze beschadigingen aan in de natuur. Het gaat dan met name om het gebied rond de kreken de Zestigvoet en de Vlaamse Kreek. "Daar zijn dingen gebeurd die absoluut niet door de beugel kunnen", zegt Bleijenberg. "Het speelt al een jaar of drie dat ze illegaal gangen in het riet maken, dat bomen worden beschadigd en dat vogels ondeskundig worden geringd." Bleijenberg zegt samen met een medewerker van Staatsbosbeheer te hebben gezien dat nesten van steenuilen werden gecontroleerd, terwijl die vogels nog zaten te broeden. Sporen door de rietvelden leiden volgens hem bunzingen en vossen rechtstreeks naar de nesten van bruine kiekendieven. Ook stelt hij dat nestbomen worden beklommen met klimijzers, waardoor de bomen beschadigd worden. "Omdat de jonge buizerds zonodig geringd moeten worden.En dat doen ze nog ondeskundig ook." De natuurgids uit Nieuw-Namen wijst erop dat recreanten, jagers en vissers meestal overal de schuld van krijgen, terwijl het vaak de natuurbeschermers zijn die de natuur verstoren. "Maar alles wat die groene jongens vertellen, wordt beschouwd als evangelie. Ze doen echter meer kwaad dan goed. Er wordt overal rond natuurgebieden prikkeldraad gezet, zodat ze hun gang kunnen gaan. Er zijn nesten van de kiekendief die ze niet gevonden hebben en daar in de buurt zie je nu jonge vogels vliegen. Het wordt hoog tijd dat die vogelwerkgroep eens nadenkt over waar ze eigenlijk mee bezig is." Volgens voorzitter A. Paauwe van de Steltkluut slaat de kritiek van Bleijenberg nergens op. "Die opmerkingen komen voort uit een stukje persoonlijke rancune vanuit het verleden. Ik wil daar liever niet te veel woorden aan vuil maken. Ik bestrijd wel met klem dat de vogelwerkgroep ondeskundig bezig zou zijn. Wij werken samen met het Zeeuwse Landschap en de Vogelbescherming en wij hebben nog nooit opmerkingen gehoord."

Van onze verslaggever