Toon items op tag: Stichting RAAP

NIEUW-NAMEN - Bij het archeologisch bodemonderzoek in de omgeving van de Veerstraat in Nieuw-Namen is de stichting RAAP (Regionaal Archeologisch Archiverings Project) op resten uit de Steentijd en Middeleeuwen gestuit. Boringen en grondanalyses hebben uitgewezen dat op de onderzochte plaats vuursteen en aardewerk liggen.

Volgens projectleidster M. Nelli van de Amsterdamse stichting zijn de bevindingen niet echt spectaculair, maar toch bijzonder omdat in Nederland nauwelijks nog iets uit de Steentijd worden gevonden. "Alleen de plek, de Kauterberg, is natuurlijk al een interessant stukje." Welke waarde de vondsten hebben, kon Nelli niet zeggen. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. "Er heeft daar in ieder geval niets gestaan. Er zijn geen fundamenten van woningen of iets dergelijks gevonden. Waarschijnlijk ging het ook toen al om een akkergebied." Zij kon eveneens nog niet mededelen welke aanbevelingen de stichting aan de gemeente Hulst doet. Eerst wordt de gemeente hiervan op de hoogte gesteld.

Woningbouw

Zoals gemeld wil de gemeente aan de Veerstraat in Nieuw-Namen een nieuw uitbreidingsplan uitvoeren. Om te voorkomen dat zij tijdens de bouw van de woningen wordt geconfronteerd met waardevolle cultuurschatten uit een ver verleden, trok de raad in september 15.000 gulden uit voor het verkennend bodemonderzoek door RAAP. Nu de medewerkers van de stichting inderdaad het nodige hebben gevonden, bestaat de mogelijkheid dat opgravingen gewenst zijn of dat de bouwplannen moeten worden aangepast om de vondsten niet te ‘verstoren’. Dit laatste gebeurt niet door RAAP zelf, maar onder toezicht van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Bij de gemeente Hulst waren de resultaten van het onderzoek dinsdag nog niet binnen.

Door Pascalle Cappetti