Toon items op tag: Rijkswaterstaat

NIEUW-NAMEN - "Het is een schilderij, maar ook weer niet. Noem het ook geen maquette, zei de directeur van de basisschool mij gisteren. Het is een reliëf. Net als de koningin op de gulden, die kun je net zo voelen. Het zou goed zijn voor blinden. Kunnen ze Saeftinghe ook zien en beleven."

Richard Bleijenberg, Saeftinghe-gids en natuurmens in hart en nieren, werkte er drie maanden aan. Tegel voor tegel boetseerde hij het reservaat na in klei. "Ik moest rekening houden met zo’n acht procent krimp, dus was het onmogelijk één massief stuk te maken. Drie uitprobeersels zijn gesprongen. Ik heb wat afgevloekt." Het resultaat werd uiteindelijk een tableau van zo’n dertien kilo dat een waarheidsgetrouwe weergave geeft van het natuurgebied. In vol zomerornaat. Elke tien centimeter is op de gedroogde-kleikaart in het echt een kilometer. Elke geul die Bleijenberg heeft uitgesneden, heeft hij ook in werkelijkheid geslecht. "Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de coördinaten en een hoogtekaart (uit 1992) van de landmeters van Rijkswaterstaat, maar de precieze invulling kun je alleen maken wanneer je het gebied kent als je eigen broekzak." In donkerblauw zijn de twintig meter diepe kuilen in de Westerschelde uitgebeeld. Het grijs staat voor slib, de bruingele strepen tussen de groen begroeide schorren zijn weer zand en de zwarte vlekjes beelden rietvelden uit. Bleijenberg geniet van zijn creatie. Elk plekje heeft voor hem zo z’n eigen herinnering. Een plattegrond van avontuur en drama. Hij vertelde hoe hij, nu bijna vijftig jaar geleden, als kind voor het eerst langs het Speelmansgat trok. Nog steeds geëmotioneerd raakt de Nieuw-Namenaar wanneer hij de geul aanwijst waarin zijn buurman en -jongen in juli 1968 verdronken. Vervolgens weer grijnzend als een kwajongen drukt Richard zijn vinger op de donkere rietkraag waar een dochter werd verwekt.

Bezoekerscentrum

Het tableau hangt nu nog aan de muur in de keuken. Of het daar blijft weet de maker nog niet. In principe zou hij de aftastbare plattegrond willen schenken als aankleding van het te realiseren bezoekerscentrum aan de rand van het Verdronken Land. Een vertegenwoordiging van de Stichting Het Zeeuwse Landschap ontbrak zaterdag echter bij de officieuze onthulling van de gebakken proeve. "Dus ik zal nog zien wat ik er mee ga doen."

Saeftinghe-gids Richard Bleijenberg bij zijn creatie, een reliëftableau waarop 'zijn' natuurgebied waarheidsgetrouw is weergegeven. Foto Charles Strijd

Van onze verslaggever