Toon items op tag: Bosmuis

NIEUW-NAMEN - De Meester van der Heijdengroeve kent een steeds grotere belangstelling. Niet alleen neemt het aantal nieuwsgierigen toe, ook het bos rondom is populair bij tal van diersoorten. Dit seizoen signaleerde beheerder Richard Bleijenberg voor het eerst een broedende sperwer.

Archeologisch betoonde de groeve en omgeving eveneens weer zijn waarde. De plaatselijke amateurarcheoloog J. de Vos vond fossielen van de elfde en twaalfde zee-egel op rij. Bleijenberg zelf deed deze week een belangrijke vondst op een terrein nabij het voetbalveld: een ongeveer tienduizend jaar oude neolithische pijlpunt. Het gaat om een nagenoeg gaaf, wit (gepatineerd) exemplaar. De weerhaken en schacht zijn nog duidelijk te zien. Bleijenberg: "Als je zoiets vindt, is dat een emotioneel moment. Dan moet je gewoon even tegen zo’n steen praten. ‘Wie heeft u gemaakt en wie hield u het laatst vast?’ Hoe heeft die man eruit gezien?" De pijlpunt wordt in de vitrine bij de groeve tentoongesteld.

Plioceen

Zo’n tweeduizend mensen bezochten tussen Pasen en 1 november de groeve. Met name bij scholen zijn de afzettingen uit het Plioceen toenemend favoriet, zegt Bleijenberg in een toelichting op zijn jaarverslag en beheersplan. "Het gaat meer en meer de educatieve kant op en dat is natuurlijk fantastisch." In het bos trof de groevebeheerder onder meer de zeldzame rosse woelmuis en nesten van de bosmuis aan. Ook vond hij drie soorten naaktslakken, wat wijst op een kalkrijke bodem. Voor het derde achtereenvolgende jaar werden kauwen gesignaleerd. De kolonie die deze zomer rond de groeve neerstreek omvatte naar schatting zo’n honderd vogels. Het grondwaterpeil in de groeve bereikte dit jaar een laagterecord van 22 meter onder NAP. Waarschijnlijk door de droge ondergrond stierven tien eiken. De weerslag van de iepziekte was verwaarloosbaar. De groeve wordt deze week geprepareerd voor de winter en afgedekt met een zeil. In april gaat het minireservaat weer open voor publiek.

Eén van de bijzondere vondsten die de steeds drukker bezochte Meester van der Heijdengroeve prijsgaf: een circa 10.000 jaar oude pijlpunt. Foto Peter Nicolai

Door Marcel Modde