Toon items op tag: Waarderingsprijs

HULST - Elk jaar wordt in de Zeeuws-Vlaamse gemeente Hulst een cultuurprijs uitgereikt aan mensen die zich voor de gemeente verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de cultuur. Dit jaar reikte de kersverse burgemeester A. Kessen de prijzen uit voor 1989 en 1990.

Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen kreeg de waarderingsprijs omdat hij door zelfstudie een grote kennis heeft verworven omtrent het unieke ‘Zand van de Kauter’ en omdat hij de belangstellenden die de groeve bezoeken, deskundig rondleidt. Liet Smulders-van der Wijst kreeg de aanmoedigingsprijs omdat zij haar galerie Esprit in Clinge in een betrekkelijk korte tijd bekend heeft gemaakt in het Land van Hulst en het Waasland. Zij is er in geslaagd verantwoorde en betaalbare kunst onder een breed publiek te brengen. Na de prijsuitreiking lichtten beide laureaten hun werk toe.

Midden Steentijd

Richard Bleijenberg die heel wat geologen rondleidde in de groeve bleef bescheiden. "Ik heb deze prijs mede te danken aan anderen die vóór mij het pionierswerk hebben verricht. Meester van der Heijden, naar wie de groeve genoemd is, kreeg veel tegenwerking, toen hij wees op het belang van de groeve. Nu is er volop medewerking en is de gemeente zich goed bewust van het belang van dit unieke stukje in Nederland." Bleijenberg heeft door onderzoekingen kunnen aantonen dat er in de Midden Steentijd bewoning moet geweest zijn in Nieuw-Namen. Door zijn enthousiasme heeft de groeve tot ver over de landsgrenzen heen, bekendheid gekregen. De verzamelde bodemvondsten zijn een bron van studie voor wetenschappers. In het streekmuseum van Hulst wordt elk jaar een kast gevuld met de jongste vondsten. Bleijenberg maakte van de gelegenheid gebruik om het college een studie te overhandigen over de groeve waarin gevraagd werd het bos bij de groeve te verruimen zodat de oorspronkelijke flora en fauna er zich zou kunnen herstellen. Nu al zijn er volop salamanders en boomkikkers te vinden.

Kunst voor iedereen

De galeriehoudster uit Clinge is geen onbekende in het Waasland. Zij is één van diegenen die inzien dat grensoverschrijdende activiteiten zeer bevruchtend werken voor alle partijen. Er komen Vlaamse bezoekers, en Vlaamse kunstenaars krijgen de kans er te exposeren. De galerie werkt als een soort verbindingslijn tussen Zeeland en Vlaanderen en de grote belangstelling is volgens Liet Smulders te danken aan de kwaliteit van het gebodene. De galerie is in de ogen van velen een pleitbezorger voor de vooral hedendaagse beeldende kunst. De galeriehoudster betreurt wel de drempelvrees van velen, die toch van kunst houden. "Een galerie is voor iedereen toegankelijk. Het idee dat je alleen binnen kunt lopen als je iets gaat kopen is absurd. Kunst is voor iedereen en omdat we van het ministerie van WVC de toekenning hebben gekregen om een aankoopsubsidie te geven is het kopen van kunst voor iedereen mogelijk. Het komt te vaak voor dat iemand een werk wil aanschaffen maar op dat moment niet de nodige middelen heeft. Door deze regeling kan het werk gekocht worden en op lange termijn, zonder rente, worden afbetaald."

Muziek en poëzie

Dat de Belgen de galerie kennen is duidelijk. Deze week is een nieuwe tentoonstelling geopend van twee Vlaamse kunstenaars: J. Mathy en A. Loveniers. Daarvoor exposeerde R. D’Haese uit het Waasland zijn keramieken. "De waardering is voor mij een aanmoediging om op dezelfde wijze door te gaan. Wel wil ik proberen ook de muziek en de poëzie meer aan bod te laten komen. Zij die daar nieuwsgierig naar zijn moeten 21 april alvast noteren. Dan wordt door musici en dichters een programma verzorgd bij de opening van de expo 'Zicht op Zeeland'",besluit Liet Smulders.

Liet Smulders en Richard Bleijenberg met hun prijs: een beeldje van Reinaert de Vos. Foto Camile Schelstraete

Door J.C.