Toon items op tag: Potpolder

Natuurgebied is met een waterbergend vermogen van zowat 35 miljoen kubieke meter effectiever dan potpolder

NIEUW-NAMEN - Het Verdronken Land van Saeftinghe is uiterst belangrijk voor de bescherming van het Scheldebekken tegen overstromingen. Bij een stijging van het tij op de Schelde 1 meter boven de normale hoogwaterlijn, heeft het natuurgebied een waterbergend vermogen van 35 miljoen kubieke meter.

"Verdwijnt het, dan zijn de gevolgen niet te overzien", stellen de Saeftinghe-gidsen Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen en Jean Maebe uit Deurne. "De verhoging van de dijken tot de zogenaamde Delta-hoogte, zal dan lang niet volstaan." Net over de landsgrens bevindt zich het Verdronken Land van Saeftinghe, zowat 3.500 hectare natuurgebied dat bestaat uit schorren en slikken. Het gebied is doorsneden met honderden grote en kleine geulen. De geulen stromen bij hoogwater vol brak Scheldewater. Enerzijds zorgt de bevloeiing voor een uniek fauna en flora, anderzijds voor beveiliging tegen overstroming. "Het Verdronken Land is effectiever nog dan potpolders. Zo’n overstromingsgebied werkt voor één tij. Het is nooit tegen de volgende vloed leeg. Saeftinghe is dat wel. Het gebied werkt dus voor elke tij", vertelt Richard Bleijenberg ons tijdens een boeiende vier uur durende tocht. Saeftinghe biedt echter geen blijvende veiligheid. Het natuurgebied verzandt. "Vóór het natuurgebied wordt specie gestort van de permanente baggerwerken op de Schelde. Bij elke vloed blijft slib achter in Saeftinghe. Hierdoor wordt het natuurgebied opgehoogd en slinkt het waterbergend vermogen", geeft Jean Maebe mee. Saeftinghe bestaat nu dank zij België. Lang wenste Nederland het gebied in te polderen. Dat stuitte op Belgisch verzet. Ons land heeft in het Nederlands-Belgisch Scheldetractaat van 1839 hierover een vetorecht. Anderzijds wordt het natuurgebied nu bedreigd door de Belgische plannen voor het Baalhoekkanaal. Volgens de twee Saeftinghe-gidsen heeft het schorren- en slikkengebied als het Verdronken Land een groot waterzuiverend vermogen.

Minder vervuiling

"Er komt ook meer bodemleven op de platen", toont Richard. Hij wijst op de aanwezigheid van pieren. "Vorig jaar heb ik dit nog niet gezien. Dat toont dat de bodem hier minder vervuild is. Maar, let op. Hiermee wil ik niet zeggen dat de Schelde properder is geworden. Het heeft volgens mij gewoon te maken met de aanzanding van het gebied. De laatste stoot van de vloed brengt zuiverder Scheldewater", zegt Bleijenberg. "Op de platen vinden wij ook van jaar tot jaar meer kreeftachtigen", voegt Jean Maebe toe. Het gaat om millimetergrote witte diertjes die tot voedsel dienen van sommige vogelsoorten, zoals de lepelaar. Momenteel huizen een paar honderd lepelaars in Saeftinghe. Zij trotseren de zilvermeeuwen, met duizenden de heersers over het gebied.

Meer voedsel

“Het aantal lepelaars neemt van jaar tot jaar toe. Dat duidt er op dat zij hier meer voedsel vinden”, weet Jean Maebe. Een ander teken dat Saeftinghe gezonder wordt. Het natuurgebied is niet alleen belangrijk als broedgebied maar ook als overwinterings- en rustgebied. Het natuurgebied van het Verdronken Land wordt beheerd door de Stichting van het Zeeuwsche Landschap. Het Verdronken Land is niet vrij toegankelijk. "Het aantal bezoekers wordt per jaar ook beperkt tot tienduizend, maar ik geloof niet dat we dit aantal dit jaar zullen bereiken", vertelt Richard Bleijenberg me. Het bezoek onder begeleiding van één van de Saeftinghe-gidsen hangt uiteraard af van het tij. Het dient vooraf aangevraagd bij conservator Neve, Middelweg 1 te 4569 PA Grauw in Nederland. De stichting organiseert ook zogenaamde open excursies. Belangstellenden kunnen individueel en zonder voorafgaande inschrijving aan een Saeftinghetocht van drie tot vier uur deelnemen. Vertrekpunt is café Het Verdronken Land, Koninginnenstraat 21 in Emmahaven, deelgemeente van het Zeeuw-Vlaamse Hulst. Eerstvolgende open excursies vinden plaats op 18 september met vertrek om 14u., op 27 oktober (9.45u.), op 16 november (13u.) en op 26 december (10.45u.). Weet wel dat kinderen jonger dan tien niet worden toegelaten en dat de tocht niet aan te raden is voor wie niet fit of goed te been is.

Saeftinghe-gidsen Jean Maebe (links) en Richard Bleijenberg. Foto GL

Door Guido de MUNTER