Toon items op tag: Milieuverenigingen

NIEUW-NAMEN - Milieuverenigingen strijden nog steeds voor een jacht-vrij Saeftinghe. Nederland wordt dikwijls als milieubewuster afgeschilderd. In tegenstelling tot België waar de jacht op de Schelde buitendijks niet meer is toegestaan, verleent Nederland echter noch jachtvergunningen. Bij de Raad van State is een beroep hangend tegen het afleveren van een jachtvergunning voor het natuurgebied van Saeftinghe.

Het Verdronken Land van Saeftinghe bestaat sedert de polders van de Heerlijkheid Saeftinghe in 1584 in de strijd tussen Geuzen en Spaanse bezetters verloren gingen. Sedert die tijd is er gevist en gejaagd. Nu is de visserij vrijwel verdwenen en is de jacht gereglementeerd.

Beheers- of plezierjacht

Saeftinghe is sedert 1976 voor het grootste deel staatsnatuurmonument. Het Beleidsplan Westerschelde beveelt aan de jacht te beperken tot natuurbeheer en voorkomen van schade aan landbouw of waterkeringen. Veldbiologen, Saeftinghe-gidsen, schaapherders en milieuverenigingen bestempelen de jacht in het natuurmonument echter veeleer als plezierjacht. De "Jagersvereniging Verdronken Land van Saeftinghe" kreeg van de directie Natuur, Milieu- en Faunabeheer in december vorig jaar verlenging van de vergunning voor de jacht. De vergunning laat jacht op waterwild toe in het natuurmonument gedurende de maand oktober en in de Selenapolder van 1 april tot 15 december. "Waarnemingen en telgegevens tonen aan dat de jacht ernstig afbreuk doet aan de internationaal belangrijke functie van dit gebied als winteropvang voor watervogels", licht Maebe toe. Hij is één van de mede-initiatiefnemers bij het aantekenen van beroep tegen de afgeleverde jachtvergunning. Dit beroep is nog steeds aanhangig bij de Nederlands Raad van State. 

In duister fourageren

"Waarnemingen tonen aan dat sommige eenden en ganzen ofwel Saeftinghe zijn gaan mijden, of bijvoorbeeld onder dekking van de duisternis fourageren en bij zonsopgang vertrekken", voegt Jean Maebe aan dit verhaal toe. "Ten onrechte wordt overigens een onderscheid gemaakt tussen Saeftinghe en de Selenapolder. Dit is feitelijk geen echte polder, maar gewoon een deel van het schor, dat op particulier initiatief omstreeks 1965 in gebruik werd genomen", aldus nog Jean Maebe. De Selenapolder bevindt zich achter een grasdijk, waarin aardgas- en andere pijpleidingen geborgen zitten. "De landbouwactiviteit was van korte duur en het gebied verruigt snel", wijst Richard Bleijenberg aan. Het is opnieuw schor. Gidsen en natuurliefhebbers in Nederland en België wachten nu op de uitspraak van de Raad van State.

Door Guido de MUNTER