Toon items op tag: Lichtbaken

Het was in 1965, toen we bij omgeving lichtbaken Marlemont aan wal stapten van op de peilvoet KIEVIT bij laag water. Reeds toen begon de interesse naar sporen in de bodem. In dat jaar vonden we ook een bijl die gepolijst was, deze is later afgebeeld in het Saeftinghe boek, en als mogelijk werktuig beschouwt in veel later onderzoek dat verricht is door Dhr. R.V. Heeringen Prof. Archeoloog, kwam de bevestiging dat deze bijl tot de Vlaardingencultuur behoorde. En daar bleef het dan ook bij. Deze bijl ligt in het Streekmuseum te Hulst. Toch bleven we al jaren aandachtig deze plek volgen, want er waren aan de top van deze turfbank middeleeuwse sporen te zien. De vondst van het nu wel bekende grafveld, wat de geschiedenis met 200 jaar vervroegd voor dit boeiende gebied. Alles wijst erop deze plek zorgvuldig te volgen, zeker omdat de Schelde daar op deze plaats de oever erodeert. Het is toch wel plezierig dat ook onze kennis in de prehistorie verrijkt werd met de opgravingen te Nieuw-Namen die Maebe en ikzelf hebben meegemaakt. Wij weten wat silex is. ’n Vuursteenknol, ’n afslag, ’n artefact of ’n goed werktuig. Met deze ervaringen zijn we op 05-01-1995 naar de Marlemont gegaan. Het werd weer een fijne dag zeer mooi en helder weer, de wind zat nog gunstig. En de Westerschelde leek leeg te lopen, want het water ging van nature al 80 cm onder het normale laagwater. Zo stonden wij rond 12u aan de rand van een hoge turfwand die tot 2.5m dik was. Deze turfbanken rusten op pleistocene dekzanden. Die toen op deze dag goed tevoorschijn kwamen. Wij gingen zelfs op een plek op het zand, zand van de laatste IJstijd dus 10.000 jaar oud. Grote eiken woudreuzen kwamen bloot. En dit is toch geweldig, een oerbos onder de laagwaterlijn. Zelf had ik dit nog nooit zo duidelijk gezien. En plots gebeurde er iets vreemds en onverwachts. Op laagwater waar het zand hoog zat dus onder de turf zag ik iets blinken, het was silex. Ik stond stil en liet Jean het oprapen, zodat deze vondst van ons beide was. Toen werd ons duidelijk dat dit hier achtergelaten was door een mens van de prehistorie. Het betrof een duidelijk stenen werktuig, een kling. Door bijna met de neus op de grond te lopen vonden we nog een speerspits en nog een tiental afslagen. Dit alles ligt op een plek 10 x 10m. Het is onze bedoeling om door de erosie vrijgekomen artefacten te verzamelen en deze plek nauwkeurig te blijven volgen. Doen we dat niet, gaat alles voor eeuwig verloren. Voorzichtigheid voor onszelf en voor het terrein zijn nu de eerste vereisten. Moge deze dag van 05-01-1995 het begin zijn van onze verre voorouder de STEENTIJDMENS in Saeftinghe. Een 2de verkenning volgde op 18-01-1995 er werden foto’s genomen en gezocht, 2 artefacten werden verzameld. Deelnemers: E. Bogaert, J. Maebe en R. Bleijenberg. Een 3de verkenning op 02-02-1995 bracht weinig op, alhoewel het water laag zou zakken. Het dekzand kwam niet bloot. Waarschijnlijk NW. wind en teveel opperwater waren de oorzaak. Deelnemers: J. Maebe en R. Bleijenberg.

Door Richard Bleijenberg