Toon items op tag: AWN

Onderzoekers vinden slechts enkele stukken vuursteen in Nieuw-Namen

NIEUW-NAMEN - De archeologische opgravingen die de afgelopen twee dagen in Nieuw-Namen zijn gedaan zijn uitgelopen op een grote teleurstelling. De onderzoekers hadden hooggespannen verwachtingen dit keer een ongeveer 6000 jaar oude nederzetting uit de Steentijd aan te treffen, maar de ‘buit’ bedroeg niet meer dan wat stukken vuursteen.

Het onderzoek vond plaats onder auspiciën van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en werd uitgevoerd door het Depot voor Bodemvondsten in Middelburg, mensen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) en plaatselijke vrijwilligers. De gemeente Hulst droeg financieel bij door de kosten van een graafmachine te betalen. Aan de Bakkersendijk nabij de uitkijktoren, waar het onderzoek plaats vond, werd in 1990 tijdens een proefopgraving nogal wat aardewerk uit het Neolithicum aangetroffen. Een unieke vondst voor Zeeland. Daarmee werd de verwachting gewekt dat er in de onmiddellijke nabijheid ook bewoning geweest moest zijn. Reden dus om deze week een voor Steentijdonderzoek vrij grootscheepse opgraving te beginnen, net naast de proefsleuf uit 1990. De betrokken landbouwer bleek bereid tegen een vergoeding zijn akker voor enkele dagen af te staan, op voorwaarde dat alles weer in de oude staat wordt gebracht. Met de graafmachine werd eerst de laag klei verwijderd. Die is in de Middeleeuwen vanuit zee meegevoerd als gevolg van dijkdoorbraken. Vervolgens werd laagje voor laagje van het onderliggende dekzand geschept. "We hadden er hoge verwachtingen van, maar het resultaat is erg tegengevallen", concludeert Steentijdspecialist Hans Jongepier van de AWN teleurgesteld. "Het enige dat we gevonden hebben zijn wat afgeslagen stukjes vuursteen plus enkele natuurlijke stukken vuursteen. Maar met opgravingen weet je het natuurlijk nooit van te voren." Volgens Jongepier kan het best zo zijn dat de prehistorische bevolking van Nieuw-Namen op de Kauterheuvel woonde, of zelfs aan de andere kant ervan. De  eerder gevonden scherven zouden dan wellicht in de loop der tijd van de heuvel zijn geschoven. Ook voor amateur-archeoloog Richard Bleijenberg, de grote animator achter de opgravingen in Nieuw-Namen, was het resultaat teleurstellend. "Er zijn nu al verschillende onderzoeken geweest. Gezien het resultaat denk ik dat we verder onderzoek wel kunnen vergeten. Nieuw-Namen geeft voorlopig zijn geheimen niet prijs." Wellicht wordt het opgravingsvak deze week nog niet dichtgegooid. Dit in verband met een manifestatie die komend weekeinde wordt gehouden door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Zeeuws-Vlaanderen. Waarschijnlijk wordt een bezoek aan de opgraving door de deelnemers van de manifestatie in het programma ingepast.

Van het dekzand wordt voorzichtig laagje voor laagje weggeschept.

Twee medewerkers bij de opgravingen bekijken gevonden vuursteen. Foto’s Wim Kooyman

Van onze verslaggever