Toon items op tag: Rattenvanger

CONCLUSIE ONDERZOEK BLEIJENBERG

NIEUW-NAMEN - De bruine kiekendief levert een belangrijk aandeel in de strijd tegen de muskusrat. Tot die conclusie komt Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen, op de grond van eigen waarnemingen en onderzoek van de afgelopen jaren.

"Vaak zien we kiekendieven jaren op plaatsen waarvan bekend is dat er veel muskusratten zijn", aldus Bleijenberg. Bovendien heeft hij menigmaal de gele snijtanden van deze dieren aangetroffen in braakballen van kiekendieven. Zodra er jonge kiekendieven zijn, ziet men met name de mannetjes watergangen en sloten afspeuren. Vliegen de jongen eenmaal, dan worden op kale plekken in de rietvelden prooien uitgelegd. Behalve de kadavers van meerkoeten en konijnen zijn daarbij ook heel wat muskusratten aangetroffen. Bleijenberg stelt dat vorig jaar de muskusrattenpopulatie in de streek zeker verdubbeld is. Ook voor dit jaar verwacht hij enorme toename van dit schadelijke dier. Nou ja, schadelijk, volgens Bleijenberg heeft de muskusrat ook wel goede eigenschappen. "Ze bijten nogal wat woekerplanten af in het water en houden daarmee de waterlopen open. Dus honderd procent schadelijk zijn ze ook weer niet."

De natuurliefhebber uit Nieuw-Namen denkt dat de bruine kiekendief mee kan helpen de explosie van muskusratten in de hand te houden. "Er zijn in ieder geval niet genoeg mensen om ze te vangen. Je kunt rustig zeggen dat de vijftig tot zestig broedgevallen van de kiekendief in Zeeuwsch-Vlaanderen gratis het werk doen van een goed betaalde rattenvanger." Inmiddels zien de meeste jagers de kiekendief nog steeds als lastige veelvraat die er met het wild vandoor gaat. Hoewel het niet mag, worden regelmatig exemplaren van deze mooie roofdieren uit de lucht geknald. "De jagers lopen met oogkleppen op", zegt Richard Bleijenberg. "Ze denken dat de kiekendief er met het wild vandoor gaat. Zo links en rechts pakken ze wel eens een haasje of een konijn mee, maar dan gaat het toch vooral om zwakke of zieke exemplaren. Eigenlijk moeten de jagers blij zijn met de kiekendief, want die selecteert hun wild." Ook de boeren bezorgen de kiekendief heel wat ellende, zij het indirect. Sommigen strooien zwaar gif op de akker om eenden en duiven die van de gewassen pikken een kopje kleiner te maken. "Maar de kiekendieven eten die vergiftigde vogels dan weer op en dus sneuvelen die ook." In de zomermaanden is het schouwspel dat de bruine kiekendieven in de polders opvoeren goed waar te nemen. In juli en augustus vliegen de jonge kiekendieven uit, maar dan zijn ze ook meteen ook het kwetsbaar. De jongen moeten een hoop leren, zoals jagen. Daarom leggen de ouders nu wat stukken prooi uit en de jongen moeten daar dan op vallen. Je hoeft niet door het land te baggeren om dat te zien. Vanuit de auto op de dijk bij de Vlaamse Kreek kun je nu prachtige waarnemingen doen.

Van onze verslaggever