Toon items op tag: Slechtvalk

Lezers reageren op DE STEM

Als lid van de Steltkluut en als gids in het Verdronken Land van Saeftinghe las ik op 30-3-84 'Ruzie tussen twee vogelwetcontroleurs'. De ruzie zou ontstaan zijn omdat De Kind niet toegelaten werd in beschermd natuurgebied. Allereerst zou ik willen zeggen dat dit gebied levensgevaarlijk is zonder een goede terreinkennis. En ook als daar iets gebeurt wat niet klopt dan is de bewaking daar zeker van op de hoogte. Zelfs de mensen op de Schelde werken allen samen om dit gebied te beschermen. Sinds de komst van het Zeeuwse Landschap worden er jaarlijks op deskundige wijze 10.000 mensen rondgeleid op een manier waarop vele mensen genieten. Bebording rondom het gebied is aangebracht. Elke gids heeft contact met de vaste wal dus rechtstreeks met de conservator. Het gaat goed in Saeftinghe. Als er nog gejaagd wordt in dit gebied komt dat omdat daar nog 650 hectaren eigendom zijn. En daar moet men geduld mee hebben, want dit loopt op zijn laatste benen. Ook dit weet de heer Sponselee en het is volgens hem de beste weg. Sponselee zegt maak geen ruzie tegen jagers, ‘maar probeer ze te overtuigen dat ze fout zijn’. Deze woorden zijn goud waard. Als er in de Hedwigpolder een aangeschoten roofvogel ligt, wat wel eens gebeurt, dan is dit voor 99 procent gebeurd door iemand die dit doet vanuit een auto. De Kind moet toch weten dat er te Doel 2000 mensen werken aan de bouw van de kerncentrale en dat is amper 2000 meter daar vandaan. En daar zijn Fransen en andere buitenlanders bij, die na hun dagtaak even een ritje maken door de polder met de auto en het geweer goed weggestopt. Een buizerd of een torenvalk wordt niet gespaard. Onlangs zijn daar stropers betrapt. In Hedwigpolder zijn veel roofvogels, zelfs een rode wouw en een slechtvalk kan men er aantreffen. Maar vergeten we niet dat de Steltkluut daar toelating krijgt voor het plaatsen van valkenkasten. Ook van de steenuil worden jaarlijks in twee kasten jongen geringd door de heer Sponselee. En zo bestaat daar een goede verstandhouding tussen jachtwachter en vogelliefhebbers. En dit zou volgens De Kind niet mogen. Ik zelf vind de Steltkluut een zeer goede club. Het gaat daar niet alleen om de vogels, zelfs planten en insecten komen aan bod. Als men in Nieuw-Namen de pleistocene groeve bezoekt, dan was het de heer Sponselee die de contacten legde. Staatsbosbeheer, Oudheidkundige Kring en de Steltkluut hebben daar leuk samengewerkt. En dat alles wordt door één man afgekeurd.Toch heeft Sponselee één fout gemaakt. Hij had zich indertijd moeten verzetten tegen de benoeming van vogelwetcontroleur van De Kind. Deze man heeft zijn wijsheid niet bij de Steltkluut gehaald, dat wordt mij duidelijk, maar komt rechtstreeks van achter de netten van Belgische vogelvangers. Een zeer goed spreekwoord is hier van toepassing: 'zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten'.

Saeftinghe-gids Richard Bleijenberg, Nieuw-Namen