Het is bij kamer-, staten- en gemeenteraadsleden goed gebruik zich zo af en toe eens door middel van een werkbezoek te oriënteren op wat er bij het kiezersvolk leeft. Het is meestal niet de gewoonte dat politieke tegenstanders zich met de aard van zo’n werkbezoek bemoeien. Dat gebeurde deze week tijdens de algemene beschouwingen in de Zeeuwse Staten. Woordvoerster J. Boogerd-Quaak van D’66 deed de CDA-fractie dinsdag de suggestie om maar eens op werkbezoek te gaan in Nieuw-Namen. "Daar immers ligt", zo constateerde zij met verwijzing naar een artikel in De Stem, "de oplossing voor het probleem van de zich zo snel voortplantende muskusrat". Daarvoor hadden de christen-democraten nog eens uitdrukkelijk de aandacht gevraagd. "Je eet ze net als in Nieuw-Namen gewoon op. Misschien iets voor een fractiediner?"

Ten huize van familie Bleijenberg - de Maayer in de Kerkpad 15 te Nieuw-Namen.

KALE VLAKTEN van opgespoten zand, verlaten door de mens terwille van de oprukkende industrie: 6500 hectare Linker-Scheldeoever bij Antwerpen. De opmars van de nijverheid stokte en nu is de rat er heer en meester. De Linkeroever is het paradijs geworden voor de muskusrat, die er zich bedreigd en explosief kan vermenigvuldigen in een milieu dat hem op het lijf geschreven is.

In 1979 ving Albert Sturm uit Kieldrecht 500 muskusratten in dit gebied. Dit jaar gelooft hij nog veel hoger te scoren. Het vangen van muskusratten, ook wel bisamratten of waterkonijntjes genoemd, is in België een lucratieve handel. Wie in Nederland een exemplaar vangt, is verplicht dit naar de gemeente te brengen waar het beest dan vijf gulden opbrengt. In België is de muskusrat handelswaar. Het dier brengt er zo’n twintig gulden op: vijf gulden voor het vlees en vijftien gulden voor de pels. Die pels wordt verwerkt in bontmantels die soms 700 gulden kosten. Het vlees voornamelijk rattenbillen, komt in restaurants terecht waar het tot de delicatesses behoort.

Een gezonde manier van muskusratten-bestrijding…

De muskusrat is oorspronkelijk afkomstig uit Noord- Amerika. Geïmporteerd in Europa werd het dier voornamelijk gekweekt om de pels. Toen de prijzen van de huiden kort na 1945 kelderden lieten de rattenkwekers in België eenvoudig de dieren ontsnappen. De muskusrat die dertig tot veertig nakomelingen per jaar kan krijgen zwierf uit en bereikte ook de grenzen van Zeeuwsch-Vlaanderen, maar hield geen halt. "Zeeuwsch-Vlaanderen had het twijfelachtige voorrecht een van de eerste plaatsen in Nederland te zijn waar het dier werd gesignaleerd. Van oprukken is geen sprake meer, want het beest zit al in heel de regio", aldus de Hulster bioloog G. Sponselee. Hij stelt dat de muskusrat, een heel lief net beest is, dat helemaal geen associaties oproept met de bruine rat, die we als mens zo verafschuwen. De muskusrat is een gevreesde "graafmachine". Dijken, wegen en slootkanten zijn z’n geliefde werkterrein. Het braakliggende Linkeroevergebied is een beschermde rattenkweekplaats net over onze grens. Het terrein staat onder beheer van de Belgische Staatsdomeinen, een dienst die er ook bordjes "Verboden Toegang" plaatste. Natuurliefhebbers in Zeeuwsch-Vlaanderen vrezen dat het eventueel graven van een Baalhoekkanaal een invasie van muskusratten in het Land van Saaftinghe tot gevolg zal hebben. Een vrees die gevoed wordt door lakse bestrijding van het dier door onze zuiderburen. Tien jaar geleden beschreef de Belgische prof. Van Eysden het Linkeroevergebied als "het land der dwazen". Inmiddels is het gebied ontvlokt, de boeren zijn vertrokken via een grootscheepse "mensuitdrijving", zoals de betrokkenen het betitelden. De Linkeroever is een niemandsland geworden, een lustoord voor stropers en ratten. 

Muskusratten die "gesnapt" werden.

Van één van onze verslaggevers

RATTEBILLEN met een pikant sausje, dat is weer eens wat anders dan Brinta op je bord. Ratten eten is natuurlijk culinair onverantwoord. Akkoord. Noem het dan waterkonijn en het is tongstrelend. In Nieuw-Namen hebben ze de meest gezonde manier gevonden om muskusratten te verdelgen: gewoon opeten. Het is nog lekker ook! De muskusrat is een gewild artikel in veel Belgische restaurants, maar ook in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft het consumeren van dit zoogdier nu zijn intrede gedaan. In Nieuw-Namen gingen de afgelopen week de families Bleijenberg en Sturm met elkaar aan tafel voor een feestmaal met rattebillen als hoofdschotel, gebakken en gestoofd met uien, champignons en geschilferde bosbessen. Eet smakelijk! Het was ter gelegenheid van het huwelijk tussen dochter Bleijenberg en Sturm jr..  Nu is vader Piet Sturm toevallig rattenvanger in Kieldrecht. Zijn jachtterrein is het industriegebied op de Linkeroever, waar het krioelt van de muskusratten. "Kijk, as ge dat gaat eten moet u vergeten dat het beest rat heet. Zeg dat het een waterkonijn is en het smaakt veel beter. De eerste hap nou ja, dan slik je even, maar het is prima kost", aldus de heer R. Bleijenberg, een van de deelnemers aan het waterkonijnendiner. Hij legt verder uit: "Mijn dochter is getrouwd met Tonny Sturm en om dat te beklinken hebben we dit rattenfeest op touw gezet. Het is een gezonde manier van bestrijding".

De families Bleijenberg en Sturm dineren; hoofdschotel: waterkonijn. Foto Wim Kooijman

Tekst Paul de Schipper

Pagina 2 van 2