Toon items op tag: Vogelsterfte

EMMADORP - In het Verdronken Land van Saeftinghe, overwinteringsgebied van vele duizenden vogels uit Scandinavië, blijkt zich de afgelopen strenge winterperiode geen massale vogelsterfte te hebben voorgedaan. het aantal slachtoffers - enkele wulpen, wilde eenden, smienten en meeuwen - blijft ver beneden de 1 procent van het totale aantal vogels dat Saeftinghe voor kortere of langere tijd aandoet. Dit is zaterdag vastgesteld door leden van de vogelwacht Oost-Zeeuws-Vlaanderen 'De Steltkluut'.

Zij maakten onder leiding van de heer R. Bleijenberg uit Nieuw-Namen de eerste excursie sinds december. Bleijenberg: "Er was hier in de buurt nogal wat bezorgdheid over het lot van de vogels die in Saeftinghe overwinteren. Achteraf is die ongerustheid volkomen overbodig gebleken. De dieren hoeven zelfs niet eens extra gevoerd te worden: ze vinden in het gebied alles wat ze nodig hebben". De deelnemers aan de excursie - een groep van een kleine 40 mensen uit Nederland en België - troffen zaterdag vele duizenden pijlstaarten en smienten aan. Ook werden nogal wat bonte strandlopers en de zeldzame blauwe en grauwe kiekendief waargenomen. Bij de wilde eenden trad paarvorming op, niet ongebruikelijk voor februari.

Bleijenberg: "Het is weer eens bewezen dat het Land van Saeftinghe een onmisbaar gebied is". Zijn mening over het gunstig verloop van de strenge winter wordt volkomen onderschreven door de bioloog G. Sponselee uit Hulst. "Berichten dat het met de vogelsterfte alarmerend zou zijn moet ik met klem tegenspreken. Natuurlijk, zijn er wel wat slachtoffers, maar in het algemeen staat de situatie er beslist niet slecht voor."

Van één onzer verslaggevers