Toon items op tag: Saaftinge

Pioniers kunnen toegangsverbod maar moeilijk verkroppen.

NIEUW-NAMEN -Nu heel het Verdronken Land van Saaftinge officieel tot beschermd natuurgebied is verklaard heeft de O.Z.-Vlaamse vogelwacht een mapje met dia's laten verschijnen, dat bezoekers van dit unieke natuurgebied als een tastbare herinnering mee naar huis kunnen nemen. De dia-serie, bestaande uit 12 plaatjes, is vervaardigd in samenwerking met de vogelbescherming en de stichting Het Zeeuwse Landschap, die Saaftinge sinds april van dit jaar beheert.

Bij de dia’s hoort een klein boekje, waarin de bioloog George Sponselee een uitgebreide toelichting geeft. Het mapje is onder meer verkrijgbaar bij café Buijs te Emmahaven, van waaruit de gids J. Neve de bezoekers (Saaftinge mag alleen onder zijn leiding bezocht worden) door het natuurgebied loodst. De dia’s zijn gekozen uit de verzameling van R. Bleijenberg (4), H. Coppens (2), B. Grootjans (2), M. de Lyon (3) en G. Sponselee (1). Ondertussen heeft Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen, die de meeste dia’s voor het mapje leverde, de nodige bedenkingen tegen de manier, waarop het gebied beschermd wordt. "Voor mensen, die altijd voor Saaftinge op de bres hebben gestaan, er van jongs af aan aan verknocht zijn, is Saaftinge nu ook verboden gebied. Dat is moeilijk te verkroppen. Waarom is men voor die enkele mensen niet soepeler. Mijn grootste stuk recreatie is nu afgesneden." Richard Bleijenberg is één van de beste Saaftinge-kenners. Hij hield er lezingen over, vertoonde er dia-series van. Tientallen bedankbrieven liggen bij hem thuis van groepen, die hem bedanken voor zijn rondleidingen. Richard Bleijenberg deed er ook archeologische vondsten, liep de archieven af voor informatie over het gebied en hielp mee met het beschermen van de vogelstand. Voor de vogels in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen is hij nog steeds druk in de weer. Echter buiten Saaftinge. Eén ding steekt hem nog het meest: "Voor ons hebben ze borden met verboden toegang weggezet. Maar ’s winters lopen ze er te jagen. Ik heb dagen gehad dat ik honderden kogels vond. Waarom moeten wij eruit blijven en waarom mag de rijke man er op vogels en de beesten schieten"?

Van één onzer verslaggevers