Toon items op tag: Middenbronstijd

HULST - Het Hulster streekmuseum 'De Vier Ambachten' heeft sinds kort haar collectie oudheden uitgebreid met een zogenaamde hielbijl die dateert uit de middenbronstijd of het begin van de late bronstijd. Met dit bronzen gebruiksvoorwerp plachten onze voorouders meer dan 3000 jaar geleden burenruzies en stammenoorlogen op afdoende manier te beslechten. De hielbijl kwam letterlijk en figuurlijk boven water in 1972 bij baggerwerkzaamheden in de Westerschelde tussen Walsoorden en Doel. 

De uit Nieuw-Namen afkomstige, maar nu in het Belgische Zwijndrecht woonachtige heer E. de Maayer vond de antieke bijl toen hij tijdens zijn werk op de zandzuiger Semois in de Westerschelde op zoek was naar oude munten in het opgebaggerde zand. Niet precies wetende met wat voor een eigenaardig voorwerp hij te maken had, besloot de heer de Maayer de bijl toch maar mee naar huis te nemen, waar hij zeven jaar lang in een rommelbak bleef liggen. Door toedoen van zijn zwager, de heer R. Bleijenberg uit Nieuw-Namen, kwam het antieke strijdwapen in handen van de Hulster bioloog G. Sponselee, die meteen in de gaten had dat het hier om een zeer oude vondst ging. Daarop werd de bijl opgestuurd naar dr. Butler van het biologisch-archeologisch instituut van de rijksuniversiteit te Groningen. Deze identificeerde het voorwerp als een hielbijl uit de middenbronstijd (ca. 1200 v. Chr.) of uit het begin van de late bronstijd (ca. 1000 v. Chr.). Volgens hem gaat het om een hielbijl van Westeuropees type. De heer K. Brand van de Hulster oudheidkundige kring De Vier Ambachten vermoedt dat de bronzen bijl afkomstig is van de vroegere autochtone bewoners in de streek. Hij acht de mogelijkheid dat de bijl met het Scheldewater vanuit het binnenland is meegespoeld niet waarschijnlijk. De heer de Maayer heeft de bijl inmiddels cadeau gedaan aan het streekmuseum te Hulst, waar ze tentoongesteld ligt in de eerste zijkamer. Volgens de heer R. Bleijenberg uit Nieuw-Namen komt het vaak voor dat oude vondsten uit het Scheldewater worden opgebaggerd, maar helaas wordt het meeste volgens hem weer weggegooid.

K. Brand van het museum met de bijl.

Van één onzer verslaggevers