Gezien zijn verdiensten voor de gemeenschap, krijgt de heer R.F.J. Bleijenberg op vrijdag 12 september 2008 uit handen van burgemeester Jan-Frans Mulder een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

De heer Bleijenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens Hare Majesteit reikt burgemeester Mulder deze Koninklijke Onderscheiding omstreeks 16.30 uur uit in de Meester van der Heijden groeve te Nieuw Namen. Aan deze vooravond van Open Monumentendag wordt het 25-jarig bestaan van de groeve gevierd en wordt de fototentoonstelling 25 jaar Mr. van der Heijden groeve in de R.K. Kerk te Nieuw-Namen officieel geopend. De heer Richard Bleijenberg is vanaf 1983 belangeloos beheerder en gids van de Meester van der Heijden groeve te Nieuw-Namen. Deze groeve is de enige plek in Europa waar het Pleistoceen direct aan de oppervlakte ligt. De heer Bleijenberg zet zich in voor het behoud en onderhoud van deze archeologische plek. Elk voorjaar zorgt hij ervoor dat de groeve ontdaan wordt van de dekkleden, die de aardlagen beschermen tegen erosie. Sinds de start van de Open Monumentendagen in 1987 is de heer Bleijenberg ook op deze dagen actief om de historische groeve als waardevol monument zichtbaar te maken voor het publiek. Door zijn persoonlijke inzet is de Meester van der Heijden groeve als monument een begrip geworden in zowel de regio, de provincie als ook over de landsgrens heen, in België. Dit jaar is het exact 25 jaar geleden dat de groeve officieel werd geopend. Sinds de opening telde de Mr. van der Heijden groeve zo’n 33.000 bezoekers. Met recht kan de heer Richard Bleijenberg worden gekwalificeerd als persoon die zich langdurig ten bate van de samenleving heeft ingespannen en als persoon die zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn leefomgeving niet uit de weg is gegaan.

Gemeente Hulst
Team Communicatie
Cindy van Driessche.
Tel : 0114-389137
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit is een bericht uit het Nieuwsbank persberichtenarchief. Overname is toegestaan onder voorwaarden. Eventueel in dit bericht vermelde (e-mail) adressen en telefoonnummers zijn uitsluitend bedoeld voor journalisten.

N/I/E/U/W/S/bank interactief Nederlands persbureau
www.nieuwsbank.nl
Tel: 030-2881286
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De beheerder en gids van de Mr. Van der Heijden groeve in Nieuw-Namen, Richard Bleijenberg is vrijdag geridderd.

De 72-jarige Bleijenberg heeft daar al zo'n 33.000 bezoekers rondgeleid. In de groeve komen grondlagen van 2,5 miljoen jaar geleden aan de oppervlakte. Het geologisch monument is ontstaan na een zandafgraving. Die is volgestort met afval, dat in 1983 voor een deel is weggehaald.

NIEUW-NAMEN - Natuurmens Richard Bleijenberg is voor zijn inzet voor de Meester van der Heijdengroeve in Nieuw-Namen geëerd met een Koninklijke onderscheiding. De 'kabouter van de Kauter' is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Richard Bleijenberg

De Hulster burgemeester Jan- Frans Mulder speldde Bleijenberg gisteren de versierselen op, ter ere van de 25-jarige openstelling van de bijzondere archeologische plek. Bleijenberg (72) is sinds 1983 belangeloos beheerder en gids van de groeve, de enige plek in Europa waar pleistocene aardlagen direct aan de oppervlakte liggen. Hij zet zich in voor het behoud en onderhoud van de groeve, zoals het beschermen van de zandlagen tegen erosie. Omdat hij zo vaak in de groeve te vinden is en het monument goed kent, heeft hij er al heel wat archeologische vondsten gedaan. De Nieuw-Namenaar wil zijn kennis graag overdragen en hij gidst met groot enthousiasme. Door zijn persoonlijke inzet is de Meester van der Heijdengroeve als monument een begrip geworden in zowel de regio, de provincie als ook ver over de landsgrenzen heen. In totaal hebben ongeveer 33.000 mensen de groeve bezocht en uitleg gekregen van Bleijenberg. Met diezelfde inzet was hij ook jarenlang gids in het Verdronken Land van Saeftinghe. Wie daar ooit met hem geweest is, vergeet dat niet meer. Volgens Mulder is Bleijenberg iemand die zijn verantwoordelijkheid voor zijn leefomgeving nooit uit de weg is gegaan. Een bijzonder mens.

Door Sheila van Doorsselaer

VERSLAG VAN HET BEHEER OVER DE MEESTER VAN DER HEIJDEN GROEVE TE NIEUW-NAMEN IN HET JAAR 2008

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

Januari - Februari:

De groeve is in diepe rust onder de afdekzeilen. De kas klopt.

09-02:       Door het zachte weer werden er zeilen weggenomen.

18-02:       Komt Kees Mol de ingeslagen weg 2007 voortzetten met het bezoek van Sandra Dobbelaere en Mevr. Dobbelaere van S.L.Z. en Beveren.

25-02:       Komt Marijke S.B.B. nog folders en schrijfmateriaal brengen en ondertussen wordt er al gewerkt aan de schoonmaak van de groeve.

Maart - April:

06-03:       Er is veel werk verzet in de groeve.

19-03:       Er komt nog een stukje in de krant.

21-03:       S.B.B. komt het afvalzand wegvoeren.

23/24-03:  Opening groeve en open dagen met Pasen. Er kwamen ± 85 personen op de 1e paasdag en ± 50 personen op de 2e paasdag. 

De groeve lag er prachtig bij en het was voor de 25ste keer als beheerder, gestart op 17 april 1983.

21-04:       Professor Ozer komt met Universiteit van Gent de groeve bezoeken.

24-04:       2 Scholen, 1 college van Terneuzen met 35 leerlingen.

29-04:       Nog een middelbare school met 44 leerlingen.

Mei - Juni

Scholen volgen elkaar op, veelal uit België.

13-05:       School met 100 leerlingen verdeelt in twee groepen.

31-05:       Groepsverband met 30 personen.

13-06:       School van Biervliet en enkele losse bezoekers.

Juli - Augustus:

03-07:       Kleine schoonmaak van de groeve.

04-07:       K.V.O. vrouwenbond met 30 personen.

30-08:       Mierenleeuwen gezien in groeve.

September:

Voorbereidingen voor het 25 jarig jubileum van de groeve.

10-09:       In de PZC en De Stem mooie reclame over de groeve.

12/13-09:  Een hoogtepunt voor mezelf en mijn familie. Ik word lid in de Orde van Oranje Nassau, en dit op Open Monumentendag.

Oktober:

16-10:       Bezoek van P. Brand van Provincie Zeeland over de sanering van de groeve.

18-10:       Een gezellige vrijwilligersdag.

28-10:       Nog een belangrijk bezoek van de Rijksgeologische Dienst (gevraagd voor samenwerking).

29-10:       Hans Jongepier die prof. Archeoloog is, komt de groeve in tekening brengen i.v.m. archeologie.

30-10:       2 Kleine watersalamanders in de peilput.

November:

20-11:       Gilbert komt helpen met de vernieuwing van de stabilisatie van het profiel. De groeve wordt afgedekt voor de bescherming van insecten en de erosie.

21-11:       Een eigenaardig bezoek van een nieuwe boswachter.

25-11:       Er komt een projectontwikkelaar samen met de directie van S.B.B. voor de inrichting van de belt nadat deze gesaneerd is.

December:

01-12:       Het grondwater is om de 14 dagen gepeild en er wordt een grafiek van gemaakt. Er zijn 1264 personen genoteerd waarvan vele scholen. Er zijn gratis dagen geweest: een ambachtelijk weekend, week van de zee, paasweekend en monumentendag.

Uit de opmerkingen blijkt de groeve voor veel mensen zeer interessant. Ikzelf heb ook nog een goed gevoel in de groeve, laat het een wens zijn dat er in 2009 de sanering van de belt doorkomt en hoop op een prettige samenwerking.

Richard Bleijenberg, beheerder

NIEUW-NAMEN - De gemeente Hulst bekijkt of het mogelijk is de gedenksteen van de parochie in Nieuw-Namen op te laten knappen.

Dat zegt wethouder Fons Dobbelaer op het verzoek van inwoner Richard Bleijenberg. Bleijenberg wees de gemeente er al veel eerder op dat de parochie in Nieuw-Namen dit jaar 150 jaar bestaat. In dat verband leek het hem een goed idee de gedenksteen in het voormalige patronaatsgebouw, het huidige gemeenschapscentrum De Kauter, op te knappen. De tekst van die steen is namelijk niet langer leesbaar. Bleijenberg hoorde lange tijd niets op zijn verzoek en zocht uit teleurstelling daar over de publiciteit. Dobbelaer erkent ruiterlijk dat de vraag van de inwoner van Nieuw-Namen hem ontschoten was. De wethouder belooft nu alsnog te bekijken of er mogelijkheden zijn de steen op te knappen.

Door onze verslaggever

De Meester van der Heijden groeve in Nieuw-Namen is sinds 1983 erkend als geologisch monument. Het is sindsdien door meer dan 30.000 mensen bewonderd. Het was al vroeg bekend dat hier zeer veel schelpen, dus fossielen te zien zijn. Wat direct opvalt is de kleur van het zand en de rotsen. Wie dit al heel vroeg wist, was de bovenmeester van de basisschool. Hij is het geweest die de toenmalige wetenschappers de weg wees naar de vele zandlagen op de Kauter. De professoren van toen hadden nogal wat moeilijkheden met ons dialect en daarom was de meester een geschikte ambassadeur voor de geologen. Later kreeg hijzelf een grote kennis over de geologie, maar hij stond daarin alleen. Hij vroeg daarom steun aan de gemeente. Als antwoord van de toenmalige burgemeester kreeg hij te horen, en ik citeer zijn woorden: "Meester ga terug naar de klas, want hier groeien nog geen petetten op." Toch nam hij contact met mensen in hogere kringen en professoren. En stuk ongeschonden Kauterse grond werd aangekocht in 1995 door de Nederlandse Staat en het is nu een mooi bos geworden, met de groeve, als middelpunt. Eigenaardig is wel dat er toen nog geen aandacht was voor de archeologie. Die aandacht kwam pas in 1983 met het herstel van de groevewand. Wat de meester nooit heeft geweten is dat hier duizenden jaren voor Christus mensen hebben gewoond. Hun vuurstenen wektuigen zijn hier achtergelaten en terug gevonden, dit is bevestigd door wetenschappers. In 2008 vonden wij in de groevewand potscherven, die dateren uit de Bronstijd (3000 jaar geleden). Ze zijn dus achtergelaten door de primitieve mens. En vorig jaar zag ik onderbrekingen vlak onder het maaiveld. Dus dit kan niet anders zijn dan kuilen waarin de bronstijdmensen hebben gezeten. In het archief van de Meester van der Heijden groeve, zien we ook duidelijk de kuilen, maar helaas de tijd was daar toen nog niet rijp voor (zie foto onderzoek). In ieder geval, de naam van de groeve is welverdiend gegeven aan de meester. Ere wie ere toekomt!

Door Richard Bleijenberg

Gedreven gids, gepassioneerd verteller, alerte bewaker, "Kautermol" Richard Bleijenberg is niet voor één gat te vangen. De aardkundig waardevolle groeve naast zijn huis in Nieuw-Namen bewaakt hij als een leeuw. "De groeve is als mijn lijf, mijn ziel en zaligheid liggen in dit stukje aarde. Mijn grafzerk is al klaar, bedekt met het rost zand (ijzeroer) ven de plek die ik heel mijn leven lang beheerd en bestudeerd heb."

Richard Bleijenberg is geboren en getogen in Nieuw-Namen, een dorp van duizend inwoners in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen, vastgeplakt aan het Belgische Kieldrecht. Aan de horizon heerst de Antwerpse haven.

Erosierest

Nieuw-Namen en Kieldrecht zijn gebouwd op een circa 3 miljoen jaar oude heuvel, de Kauter genaamd, van zand, schelpen, gruis en ijzerhoudende rotsen. Het is een erosierest, de omgeving spoelde weg. Er bleef een natuurlijke terp over die op 6 meter boven NAP en de polders ligt. Heel de omgeving bestaat uit klei, behalve de Kauter. Die was interessant voor het winnen van zand,  roestig zand, "rost" genaamd. Het gegraaf leverde de inwoners van Nieuw-Namen hun bijnaam op: Kautermollen. In de Middeleeuwen heette de plaats Hulsterloo en komt onder die naam in het verhaal 'Van den Vos Reynaerde' voor.  Jaarlijks worden nog de Hulsterloose Feesten gevierd waarbij de bevolking zich vermaakt in de feesttent op het sportveld. De schrijver mocht het meemaken.

Groeve

Op het hoogste punt van het dorp ligt de onder geologen vermaarde Meester van der Heijden groeve. Beheerder Richard Bleijenberg woont er pal naast, aan het pad tussen café ’t Rost Zand en de kerk. Aan de overkant staat het huis waar hij 73 jaar geleden ter wereld kwam. Tussen geboortehuis en woonhuis ligt, verscholen achter een bosje, "zijn” groeve. De groeve is het centrum van zijn wereld, die van Den Helder tot Charleroi reikt, de verste plaatsen waar hij in zijn leven geweest is.

Schrijvertjes

Achter het huis van Bleijenberg kwam in 1948 een zandwinning. Als kind liep hij vanuit de moestuin naar het diepe gat in de grond en nestelde zich naast de plas die met het grondwater gevuld was. Uren kon hij turen naar de schrijvertjes die als in het gedicht van Guido Gezelle over het wateroppervlak scheerden. Hij ving er salamanders die hij jonge krokodillen noemde. "Ik denk dat daar mijn passie begon." De jonge Richard zat bij meester van der Heijden in de klas. "Ik was nogal een dromer. Ik keek meer naar de meikevers buiten dan naar het bord." Meester van der Heijden zag de aardkundige waarde van de Kauter in en vertelde erover in de klas. Dat boeide Richard wel, zeker als eer een fossiel de klas rondging. Maar in de jaren vijftig werd het gat, een paar honderd meter lang, zestig meter breed en een meter of tien diep met huisvuil gedempt. Staatsbosbeheer wist de hand te leggen op een stukje Kauter naast de belt. Men groef een profielkuil die in 1983 het begin werd van het geologisch reservaat. Binnenkort staat de totale sanering op het programma. Richard hoopt zijn leven te eindigen zoals het begon: turend naar de schrijvertjes op de plas die na de sanering terug zal keren.

Strand

Richard ontgrendelt het hek dat toegang biedt tot een smal bospad dat naar de groeve leidt. Als we het reservaat betreden, knispert de grond onder onze voeten alsof we aan een schelpenbank op het strand lopen. Dat klopt ook, maar dan op een 2,5 miljoen jaar oud strand: de overgang tussen Plioceen en Pleistoceen, nergens anders in Europa zichtbaar ontsloten. Hier lag vroeger een wadvlakte die onderhevig was aan eb en vloed. Zandlaag na zandlaag werd afgezet en bedekte schelpen en zee-egels onder een dikke laag. Ze zijn nu als fossiel terug te vinden. Het fascinerende is dat even verderop, in het Verdronken Land van Saeftinghe, dit proces in de tegenwoordige tijd plaatsvindt. Daar worden nu kustafzettingen weggelegd, wat hier miljoenen jaren geleden gebeurde. Zo liggen het jongste stukje Zeeland en het oudste op maar enkele kilometers van elkaar.

Stenen Tijdperk

Bleijenberg is autodidact: alle kennis over de groeve heeft hij zelf vergaard. Regelmatig is hij gastheer voor professoren uit Amsterdam, Gent of Luik, voor studieclubs van bijvoorbeeld Shell en voor geologische verenigingen. Van ieder bezoek leert hij wat bij. "Hoewel de geleerden elkaar soms ook lelijk tegenspreken." Van zijn kleine verdienste als gids voor Staatbosbeheer koopt hij boeken die hem nog wijzer maken. De aardlagen in de groeve vertellen de geschiedenis van de laatste drie miljoen jaar: IJstijden en warme periodes wisselen elkaar af en laten elk hun sporen en fossielen na. Omdat de lagen beetje bij beetje afkalven, komen vondsten aan het licht. De mens heeft de heuvel veelvuldig bezocht of bewoond in het Stenen Tijdperk, getuige zijn vondsten van vuurstenen voorwerpen als pijlpunten en aardewerkresten. "Ze wilden me eerst niet geloven," zegt Bleijenberg. Hij voelt zich in dat opzicht verwant aan Tjerk Vermaning, de omstreden amateurarcheoloog uit Drente.

Richard is dagelijks in de groeve in de weer. Hij borstelt met Pasen de lagen af, bedekt ze in de winter met zeil en ziet er op toe dat er geen vernielingen plaatsvinden. Jaarlijks bezoeken ongeveer 1.500 belangstellenden de groeve en dat aantal stijgt. Maar de gids raakt op leeftijd. "Wie gaat mij opvolgen? Daar kan ik me echt zorgen over maken".

Richard Bleijenberg in de groeve van Nieuw-Namen. Foto: Willem de Weert

Door Willem de Weert, eindredacteur van Wantij

'Aan Kauterstraat liggen bewijzen van oudste bewoning Nederland'.

Nieuw-Namen - Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen pleit er in een brief aan het gemeentebestuur van Hulst voor opnieuw gedegen archeologisch onderzoek te doen aan de Kauterstraat in Nieuw-Namen. Het terrein voorziet in het bestemmingsplan voor het dorp in woningbouw. Volgens Bleijenberg, beheerder van de groeve in het dorp en bewaker van het cultureel erfgoed in zijn woonplaats, is de kans heel wel aanwezig dat er aan de Kauterstraat hele belangwekkende vondsten worden gedaan. "Deskundigen moeten daar onderzoeken wat de tertiaire gronden daar nog bevatten. Bij een eerdere opgraving zijn daar veel sporen van de prehistorie gevonden. Behalve enkele stenen uit het Paleolithicum is daar ook een stookplaats van de prehistorische mens gevonden. Daar liggen bewijzen van de oudste bewoning in Nederland", aldus Bleijenberg. In het kader van de procedure rond de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor het dorp verklaarde die zich eerder ook principieel tegenstander van woningbouw ter plekke. "Het belemmert het zicht op onze polders. Verder wordt het karakter van het dorp grondig vestoord als men daar gaat bouwen." Tegen de toegestane bouw kan Bleijenberg echter niets meer uitrichten, aangezien het bestemmingsplan Nieuw- Namen inmiddels lang en breed onherroepelijk is verklaard.

Ruim vijftien jaar geleden werd al eerder archeologisch onderzoek gedaan in Nieuw-Namen. Foto archief Wim Kooyman

Door Harold Puysseleijr

Er zijn dit jaar 2009 ongeveer 35 verkenningstochten gelopen verspreid over het hele gebied. In de wintermaanden zijn er zeer weinig meeuwen gezien. In april waren er wel al meeuwen die hun territorium bezetten met een 50 tal nesten. Helaas werden er veel verstoord door vossen, die ook hun sporen nalieten. Er bleven 3 kolonies instant, namelijk: Konijnenschor, Marlemontse plaat en Hondegat. Na een ruwe schatting waren er ongeveer 300 zilvermeeuwen. Er zijn door de kleine aanwezigheid maar een 30 tal kadavers geborgen met 8 ringen waaronder een kleine mantelmeeuw. Eigenaardig is, dat dit jaar geen botulisme is gezien. Toch nog 30 kadavers. Dit mag rustig verdubbeld worden over het hele gebied. Gezien mijn leeftijd en de veiligheid zijn de tochten met Clement Reel-terrijn gelopen.

Tot besluit

Een zeer grote achteruitgang met +/- 50 tochten kan ik zeggen dat er vele nesten leeggeroofd zijn door de vos. Gezien de sporen zit de vos over het hele gebied, mogelijk met zo’n 15-tal vossen. Toch komt de meeuw er dagelijks op de slaapplaatsen, ondanks de afvalvuilnisbelt. Er zijn door mij 150 kadavers geborgen. Daarop zijn 17 metalen knijpringen en 2 kleurringen geborgen. Mogelijk is er een ziekte onder de zilvermeeuwen die verkeerd voedsel genomen hebben op de belten. Het aantal kadavers van 150 moeten we met meer dan de helft verdubbelen, want niet alles wordt geborgen. Het aantal juveniele meeuwen zijn geteld op de grote geulen bij laag water, want eind juli verlaten de jongen de begroeiing: in de IJskelder (100), 2e Platte plaat (90), Hondegat (110). In augustus zijn er weinig meeuwen gezien.

COPY AAN: R.I.K.2 MIDDELBURG - STAATSBOSBEHEER IJZENDIJKE - NATUURPUNT KALLO BELGIE - DIR. RUIMTE EN WATER, PROV. ZEELAND - DHR. R.J.BUIJS, RINGER OUD VOSSEMEER - Z.L. HEINKENSZAND

Ook is geregeld gekeken naar de visstand in het schor. Bij warm weer en weinig wind is de harder veel aanwezig. Hij komt met de jongste vloed het schor binnen en aast op de algen en diatomeeën op de platen.De meesten verlaten het schor met eb, maar velen overtijen in de paaiputten. De strandkrab die in de steile oevers leeft en zich verschuilde, wordt nog weinig gezien.  Ook is er geregeld gekeken naar bot, een vissoort die in september in de paaiputten blijft liggen. Er is in 2008 geen enkele bot meer waargenomen. Blootsvoets op een primitieve manier is dit goed te doen. Na onafgebroken in het schor geweest te zijn, gedurende 50 jaar, kan ik nu zeggen "het schor is verland, daar is geen plaats meer voor vis, garnaal en strandkrabben". Na enkele jaren op de Schelde gevist te hebben als beroepsvisser, kan ik nu zeggen "de kinderkamer voor veel vis is er niet meer".

Richard Bleijenberg Kerkpad 15 4568AK Nieuw-Namen

ZILVERMEEUWEN IN HET SCHOR  (2008)

11-02  tocht, geen zilvermeeuwen

16-02  tocht Hondegat, geen zilvermeeuwen

28-02  tocht Rijksdam, geen zilvermeeuwen

07-03  tocht, geen zilvermeeuwen

28-03  tocht Rijksdam, geen zilvermeeuwen

31-03  tocht Gasdijk, 2 kadavers 1e ring H.154803

07-04  tocht langs wei Carrel, 6 kadavers 2e  ring L.905011

10-04  tocht Noord, 3e ring H.153021

14-04  tocht Rijksdam, 1 kadaver

20-04  tocht Speelmansgat, geen zilvermeeuwen

23-04  tocht langs wei J.Pauwels, geen zilvermeeuwen

25-04  tocht langs wei Carrel, geen zilvermeeuwen

27-04  tocht langs wei Pauwels, geen zilvermeeuwen

04-05  tocht Noord, 2 kadavers

05-05  tocht Noord, 2 kadavers

07-05  tocht Rijksdam en Gasdijk, 4e ring H.143869  5e ring H.153175

08-05  tocht 1e Platte plaat, 6e ring (kleine mantelmeeuw) L.103.309 7e ring blauw H.957.12

10-05  tocht langs wei J. Pauwels, geen meeuwen

14-05  tocht Kruispolder, ring visdief 992Z.23408

16-05  tocht langs wei J. Pauwels, 2 kadavers (totaal 80)

21-05  tocht langs wei Carrel, 5 kadavers (totaal 85)

26-05  tocht Rijksdam, 3 kadavers (totaal 88)

03-06  tocht 1e Platte plaat, 3 kadavers (totaal 91)

09-06  tocht Rijksdam, 3 kadavers (totaal 94)

10-06  tocht langs wei Carrel, 3 kadavers (totaal 97)

11-06  tocht Noord via Hondegat, 8e ring H.122.328   9e ring H.127351  10e ring H.126.101 9 kadavers (totaal 106)

16-06  tocht langs wei J. Pauwels, 4 kadavers (totaal 110)

18-06  tocht Hondegat, 11e ring H.122.091 12e ring H.144.408  7 kadavers (totaal 117)

20-06  tocht Noord, Buyse 7 kadavers (totaal 124)

22-06  tocht, kokmeeuw Indaver 7T.90573

25-06  tocht langs wei Carrel, 1 kadaver (totaal 125)

01-07  tocht langs wei J. Pauwels, ring H.133.296  6 kadavers (totaal 131)

02-07  tocht, geen meeuwen

03-07  tocht IJskelder, ring H.144.240  2 kadavers (totaal 133)

09-07  tocht langs wei J. Pauwels, 3 kadavers (totaal 136)

14-07  tocht Noord, 2 kadavers (totaal 138)

16-07  tocht Borsele, zwarte kleurring ned 5.424.364

17-07  tocht Zanddijk, ring H.144.594  5 kadavers (totaal 144)

23-07  tocht Noord,  EH 120  juveniele  5 kadavers (totaal 149)

25-07  tocht langs wei J. Pauwels, geen meeuwen

29-07  tocht langs wei Carrel, geen meeuwen

05-08  tocht Hondegat, geen meeuwen

06-08  tocht Noord, geen meeuwen

11-08  tocht Noord, geen meeuwen

26-08  tocht Rijksdam, geen meeuwen

04-09  tocht noord, 1 kadaver (totaal 150)

20-09  tocht van de Zandegeul, geen meeuwen & geen vissen

26-09  tocht schor met hoogwater, geen meeuwen & geen vissen 

ZILVERMEEUWEN IN HET SCHOR  (2009)

10-01 tocht, geen meeuwen

23-01 tocht, geen meeuwen

27-02 tocht Radartoren, geen meeuwen

12-03 tocht, geen meeuwen

27-03 tocht Noord, geen meeuwen

03-04 tocht Rijksdam, geen meeuwen

16-04 tocht, geen meeuwen

24-04 tocht, geen meeuwen

29-05 tocht Kerkhofgeul, geen meeuwen

08-06 tocht, geen meeuwen

23-06 tocht Rijksdam, 1e ring H.130586,  kokmeeuw Emmadorp T45961

28-06 tocht Noord, geen meeuwen

07-07 tocht Marlemont, 2e ring ned. 5.332.243  3e ring H.147.278,  Spauwer 4e ring H.153.199

14-07 tocht Kerkhofgeul, geen meeuwen

16-07 tocht 1e Platte plaat, 5e ring H.151.253,  Zeedijk ring torenvalk E.291.854

22-07 tocht Marlemont, 6e ring H.154.871

04-08 tocht Rijksdam, 7e ring H.110.038

06-08 tocht Hondegat, kleine mantelmeeuw 8e ring L.909.127

13-08 tocht Marlemont, geen meeuwen

21-08 tocht Konijnenschor, geen meeuwen

25-08 tocht 1e Platte plaat, geen meeuwen

03-09 tocht Kieskas, geen meeuwen

09-09 tocht 1e Platte plaat, 9e ring H.149.579