2006.04 Staatsbosbeheer: Richard Bleijenberg

Geschreven door RtC

Amateur-geoloog/archeoloog Richard Bleijenberg (70) is al jaren beheerder van een uniek stukje Zeeuws-Vlaanderen: de Meester van der Heijdengroeve op de Kauterheuvel in Nieuw-Namen. Het geologisch reservaat is de enige plek in Europa waar de overgang tussen Plioceen en Pleistoceen goed zichtbaar is.

De groeve is een uniek geologisch monument. Waarom is het zo relatief onbekend? 

Geologen en mensen van grote universiteiten wisten deze plek natuurlijk al langer te vinden, maar pas in 1983 werd de groeve aantrekkelijk voor het grote publiek. Toen hebben we met een aantal vrijwilligers 8 meter huisvuil weggehaald uit de groeve. Nadeel is dat Nederlandse scholieren geen geologie in hun pakket hebben. Nederlandse scholen organiseren dan ook geen excursies naar de groeve.

Wat is er zo fascinerend aan grondlagen?

Het zijn getuigenissen uit het verleden; miljoenen jaren geleden bevond zich op deze plek een enorm strand. Dat is duidelijk te zien aan de fossielen van wormen en hele kleine schelpjes. De groeve brengt je in een andere wereld, werkt op je fantasie. Vondsten als vuistbijlen wijzen er daarnaast op dat hier de eerste mensen leefden in het gebied dat we nu als Zeeland kennen.

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Ik word wel eens 'een dwarsbalk' genoemd. Ik heb mijn mening en die breng ik naar voren, ook als die afwijkend is. De burgemeester van Katwijk zei ooit tegen mij: "Bleijenberg, jij bent een dwarsbalk. Als burgemeester moet ik het spoor volgen van de burger, maar als we geen dwarsbalken hebben, dan kunnen we dit spoor niet volgen." Hij bedoelde: om een treinspoor te leggen heb je ook dwarsbalken nodig, versta je? Mijn leven lijkt op dat van de markante amateur-archeoloog Tjerk Vermaning, met één belangrijk verschil: ik vervals geen vondsten.

Uw meest bijzondere vondst?

Het naar de oppervlakte halen van oude boomstammen in de Schelde. Onderzoek wees uit dat deze in de IJzertijd groeiden. Als je zoiets vindt, dan geeft dat een kick: het bloed gaat sneller stromen. Verder heb ik in de groeve onder andere steenpotten uit de Bronstijd gevonden.

Waar kunnen ze u nog een plezier mee doen?

Met één ding: het verwijderen van het huisvuil uit de groeve. De overheid zou die sanering moeten oppakken. Een geologisch monument en een vuilstort passen niet bij elkaar. Als de groeve helemaal netjes is, dan is voor mij de tijd gekomen om het beheer over de groeve aan iemand anders over te dragen.