Toon items op tag: Schorrezoutgras

Zomertip

Een unieke biotoop op een kwartier rijden van Antwerpen, dat vindt u net over de Nederlandse grens in Zeeuws-Vlaanderen. Het Verdronken Land is een uitgestrekt schorrengebied langs de oever van de Westerschelde. Vanaf de twaalfde eeuw trokken Vlaamse monniken het gebied binnen, polderden het in en baatten het uit. Er kwam zelfs een dorpje Saeftinghe "metten casteele ende twee kercken", zoals de legende het wil. De Heerlijkheid Saeftinghe bestond daarnaast nog uit drie kleine dorpjes: Namen, Sint-Laureins en Casuele.  Ze leefden van de zeer vruchtbare landbouwgrond. In de schorren werd turf en zout gewonnen. Het gebied kwam regelmatig blank te staan, soms vrijwillig om militaire redenen, soms door stormvloeden. In de zestiende eeuw ging het voorgoed onder water en Saeftinghe verdween onder het Scheldeslib. Grote delen van het schorrengebied werden later opnieuw ingepolderd maar vandaag blijft er een natuurreservaat van zo’n 3000 hectaren schorren en slikken. Het gebied, dat er heerlijk verlaten bij ligt, is doorsneden met honderden grote en kleine geulen die tweemaal om de 25 uur vol Scheldewater lopen. Bij springtij en storm komt ook de plantengroei onder water. Fauna en Flora in dit brakwatergebied zijn uniek. Jaarlijks overwinteren er tienduizend vogels, waaronder wilde ganzen, wilde eendesoorten als de smient en de pijlstaarteend, steltlopers, zelfs de zeer zeldzame zeearend en de grauwe kiekendief. In de kommen groeien dus diverse brakwaterplanten zoals het Engels slijkgras, zeekraal, schorrezoutgras en zeeaster. In totaal vindt men er zo’n 40 plantensoorten. Om de verruiging van de begroeiing tegen te gaan worden de schorren beweid met schapen en runderen. Daarvoor bevinden zich buitendijks twee unieke "schaapskooien". Alleen op wandel in het Verdronken Land mag niet en is bovendien gevaarlijk. Geleide wandelingen kunnen aangevraagd worden bij de conservator (maar die is naar het schijnt voor een jaar volgeboekt). Tijdens de zomermaanden hebben er echter open groepswandelingen plaats waar u kan bij aansluiten. 

Gids Richard Bleijenberg vertelt over de planten in Saeftinghe.

Data: 17/7 (13u), 24/7 (9u), 31/7 (13u), 7/8 (18u), 14/8 (13u), 21/8 (8u30), 28/8 (9u45) en 18/9 (14u). Vertrekpunt is het pittoreske cafeetje ‘Het Verdronken Land’ tegen de dijk in Emmahaven (gemeente Hulst). Deelnemen aan de open wandelingen kost 7,50 gulden (3,50 gulden onder 16 jaar). De tocht duurt drie à vier uur en is uitsluitend bedoeld voor gezinnen en individuele personen. Inschrijven hoeft niet. Zorg wel voor kleding die nat en vuil mag worden. Groepen van meer dan vijf personen moeten boeken bij de conservator: dhr. Middelweg I. NL- 4569 PA Grauw.

Door PMa