Print deze pagina

1995.07.17 'Bezoekerscentrum op schip'

Geschreven door RtC

Statenlid wil oud plan voor Saeftinghe uit ijskast

EMMADORP - Het statenlid L. van Doorn wil dat de stichting Het Zeeuwse Landschap opnieuw de mogelijkheid bekijkt om het omstreden bezoekerscentrum voor het natuurgebied de Saeftinghe buitendijks onder te brengen.

Het plan het centrum in een binnenschip in te richten is eerder verworpen omdat destijds op verzet stuitte bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Maar voor Van Doorn van het Algemeen Ouderenverbond (AOV) is deze oplossing een van de weinig mogelijkheden om uit de impasse te komen. Het Zeeuwse statenlid schrijft dat in een open brief. De bevolking van Emmadorp is massaal in verzet gekomen tegen de bouw van een bezoekerscentrum aansluitend aan de bestaande bebouwing bij het dorp. De bewoners vrezen een enorme toeloop van bezoekers, verkeersgeluid- geluid- en parkeeroverlast. Deze week doen B en W van Hulst definitief uitspraak over de bouwvergunning voor het bezoekerscentrum waartegen 61 bewaarschriften zijn ingediend. Van Doorn heeft zich de afgelopen weken door de autochtone bevolking, gidsen en milieumensen laten informeren over de bedreiging van het natuurgebied. Hij zegt een enorme betrokkenheid bij het natuurgebied te hebben geproefd. "Maar mensen bekijken het allemaal vanuit hun eigen denkwereld." Van Doorn wil niets liever dan dat het bezoekerscentrum er snel komt. Hij vindt het met name voor schoolgaande jeugd belangrijk dat zij een goed beeld kan krijgen van het 3500 ha grote unieke schorrengebied. Bezoekers krijgen er via exposities allerlei informatie over het gebied. Daardoor kunnen de excursies korter en kunnen er dus binnen het huidige aantal bezoekuren meer mensen een kijkje nemen in Saeftinghe. De stichting Het Zeeuwse Landschap moet nu vaak ‘nee’ verkopen omdat de excursies volgeboekt zijn. Nee zeggen is maar moeilijk te verkroppen voor een organisatie die natuureducatie in haar statutaire doelstellingen heeft. "De techniek om een binnenschip buitendijks af te meren en het goed te kunnen onderhouden is ruimschoots voorhanden," vindt het statenlid. "Dat hoeft op zich geen financiële- of milieubelemmeringen op te werpen." Van Doorn vindt een drijvend infocentrum bovendien prima passen bij het schorrengebied. "Saeftinghe is in beweging, de geulen verleggen zich zonder onderbreking. Een bewegend Saeftinghe, een bewegend infocentrum. Het is het bewijs dat je zelfs iets kunt in en met een gebied dat zo uniek is als de Saeftinghe. Dat moet op deze manier toch kunnen zonder iemand tot last te zijn?"

Van onze verslaggever