Print deze pagina

1994.12 De Wase Koerier: Richard Bleijenberg maakt beeldje voor carnavalscomité 'de Kautermollen'

Geschreven door RtC

Richard Bleijenberg boetseerde een beeldje: een molshoop met bovenop een zittende mol met gespreide pootjes en een tiental kleine mollen die net hun kopje boven de grond uitsteken. Rinus Steketee gaat het nu nog schilderen, waarbij het rosse zand met het groene gras sterk contrasteert. Prins carnaval 1995 (Roland Kayzer)) zal op de carnaval verbroederingsdag dit beeldje aan de carnavalsgroep van Lamswaarde overhandigen als Nieuw-Naams geschenk van de Kautermollen. Richard Bleijenberg heeft zijn inspiratie voor dit kleine kunstwerkje gezocht in zijn eigen ‘broekventtijd’. Bij de aanleg van de Oud-Arenbergstraat in Kieldrecht werd door de gebr. De Bock het rosse zand van de Kauter aangevoerd voor de wegbedding. Op dat stukje, gewezen eigendom van Weemaes, werd met mankracht een zeven meter diepe kuil uitgegraven tot op de grondwaterlijn. Tien mensen, zo weet Richard nog, schupten toen van op de aangelegde terrassen de vrachtwagens vol. Als kleine jongen zat hij soms tot ’s avonds laat of zelfs op zondag in die put te spelen. Juffrouw Wouters van de Sint-Jozefschool noemde de kinderen van de Kauter toen ‘roodhuiden’. "Wij gingen immers elke avond rost in ons bed en kwamen er ’s anderendaags rost weer uit. Eén keer in de week werden we thuis in een tobbe gewassen. Als belhamels van toen gingen we in die roste plassen beneden in de put op kikkers jagen. Soms brachten we ook hagedissen of salamanders mee in de klas. De oeverzwaluw leefde die tijd ook in het gelaag in een kolonie. Hij maakte zijn nest in een hol in de zijkant van de put en broedde er de eieren uit. Heel wat van die Kauterse rakkers hadden er een methode op gevonden om zelf een zwaluw te vangen. Staande op iemand anders zijn rug werd er een glazen bokaal voor de opening van het nest gehouden. Nadat de zwaluw zich hiertegen te pletter had gevlogen, werd de pot gewoon afgesloten en was de zwaluw voor een tijdje een zeldzame huisvogel. Al was het oppervlakte water rost van kleur in de put omdat we er altijd in pootje baadden, toch was het water onder de rotsbodem van een bijzondere hoge kwaliteit. Het water van de Kauter is met het beste water (bv. Spa Reine) te vergelijken. Brouwerij 'De Halve Maan' van de familie Vermeersen uit Hulst hebben hier lang plannen gehad om het opgepompte water te gebruiken voor het brouwen van hun bier. Alleen de verplaatsingskosten hebben hen van het plan doen afzien."

Richard Bleijenberg met zijn jongste creatie "Kautermollen".