2012.08.02 De Wase Koerier: Gevonden scheepswrak in Saeftinghe van drenkelingen uit 1952?

Geschreven door RtC

Dit verhaal van Richard Bleijenberg begint in de zomer van 1952. Als 16-jarig knechtje was hij aan boord van de K2 (Kieldrecht 2) en de schipper was toen Staf Praet. Een leven begon op de Schelde: een wereld van hard werken, maar een mooi beroep. We visten vrijwel op de hele Schelde: Breskens, Hoofdplaat, Terneuzen. Met de eb naar beneden en met de vloed terug naar de thuishaven in Doel. Wij hadden een laatste sleep in ’t Schor nabij de Noord, toen we plots iets zagen liggen op een zandbank. Het bleek een man te zijn en Staf vroeg me van boord te gaan om te helpen hem aan boord te krijgen. Helaas, ik durfde niet. Daarop vaarde Staf naar Bath, waar toen noch een douanekantoor was. De drenkeling is dan later opgehaald door de douane. We vertelden het nieuws in Doelhaven en daar kwamen we te weten dat kapitein Cyriel van der Heyden van zandzuiger “De Schelde” een vrouw in het water had zien drijven. Later bleek dat deze twee drenkelingen een echtpaar was. Dan begon de zoektocht naar een schip. De kranten schreven er dagelijks over en er kwam zelfs een mijnenveger om de rivier af te zoeken. Er werd gezocht tussen Doel en Walsoorden, maar helaas het schip van deze mensen is nooit gevonden. Het bleef een mysterie. Enkele jaren geleden begon men met wrakopruiming en dan pas startte de verdieping van de rivier. In de jaren dat Richard gidste in Saeftinghe en tegelijkertijd op de Schelde werkte, leerde hij vele mensen kennen, zo ook de ambtenaren van Rijkswaterstaat. Die vroegen hem vorig jaar of hij niets afwist van een onbekend vaartuig dat gevonden was nabij Saeftinghe. Direct werd de link gelegd met die bewuste zomer uit 1952. Richard kreeg de kans om op 15 september van vorig jaar de berging van dat wrak mee te maken. Met zeer nauwkeurig materiaal en met een schip met stutpalen kwam men in de goede positie. Bij de derde poging kwam het schip boven en het bleek een wrak te zijn van ongeveer vijftig à zestig jaar oud. Krabben waren de enige bewoners. Ook enkele voorwerpen, zoals kopjes, schotels en bestek kwamen tevoorschijn… Richard bewaarde die en misschien zijn dit stille getuigen van een mysterie dat nog niet is opgelost. De vraag van de voormalige Saeftinghegids is nu: zijn er mensen die hier iets van kunnen herinneren? Wellicht hebben deze drenkelingen nog familieleden. Zeer graag zou ik met hen in contact willen komen om het weinige wat is teruggevonden te overhandigen. Wie iets weet kan terecht in de Kerkpad 15 te Nieuw-Namen of op het telefoonnummer in Nederland 0031 114 345 384.

Richard toont één van de krabben die men terug vond op het wrak. Foto Frans Mol

Door Richard Bleijenberg