2011.05.31 Staatsbosbeheer: Aardkundig monument in Nieuw-Namen open voor publiek

Geschreven door RtC

Na een grondige schoonmaakbeurt opent Staatsbosbeheer op 1 juni de Meester van der Heijdengroeve. Met het weghalen van vele tonnen vuilnis zijn er nog meer aardlagen zichtbaar en is het aardkundige monument in oppervlakte meer dan verdubbeld. Een loopbrug en uitkijkpunt brengen de bezoekers letterlijk duizenden jaren terug in de tijd. De groeve is de enige plek in Europa waar de overgang tussen aardlagen uit het plioceen en pleistoceen met het blote oog zichtbaar zijn.

De opening kent een formeel, besloten deel en een Open Huis. Vanaf 15.30 zijn omwonenden en belangstellenden uitgenodigd om te komen kijken. Bij de feestelijkheden zijn ook nazaten van de naamgever, meester Karel van der Heijden, aanwezig. De oude bovenmeester van de Kauter, zoals hij werd genoemd, had al snel oog voor de historische waarde van de groeve. Hij heeft veel van zijn leerlingen weten te boeien met zijn werk, waaronder de scheidend beheerder Richard Bleijenberg. De opknapbeurt is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland, de gemeente Hulst en het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling. Tot het begin van de jaren zestig is de groeve gebruikt voor zandwinning. In de 17e eeuw werd het gebruikt voor de aanleg van wallen en forten. Dat was in de tijd van de 80-jarige oorlog. Later ook voor dijken en wegen. Bovendien werd er huisvuil gestort. Ook bouw- en sloopafval werd er gedumpt. Daar kwam een einde aan toen Staatsbosbeheer in 1963 eigenaar werd van de groeve. De groeve in feite het oudste stukje strand van Zeeland. Gevormd door wind en afzetting van de zee, behoort het Plioceen tot de oudste aardlaag van wel 2,5 miljoen jaar. Daarbovenop zijn aardlagen uit het Pleistoceen te zien. Die dateren van ‘slechts’ 12.000 jaar geleden. In en rond Nieuw-Namen zijn vondsten bekend uit verschillende tijdvakken. Van pijlpunten en bijzondere fossielen tot vuurstenen en aardewerk scherven van vele duizenden jaren oud. Vanaf 2 juni is de groeve dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.