Toon items op tag: De Cloedt

MIDDELBURG - Het verdrag over de Ontwikkelingsschets voor het Scheldebekken onverkort en zonder dralen uitvoeren. Openbreken en het onderdeel natuurherstel eruit halen is niet aan de orde. In tegendeel: de verdieping, het natuurherstel en vergroten van de veiligheid moeten gelijktijdig uitgevoerd worden.

Deze duidelijke boodschap bracht de Vlaamse minister-president Chris Peeters gisteren mee naar Middelburg, waar hij sprak op de jaarlijkse lobby-bijeenkomst voor politici en ondernemers. Hij beklemtoonde dat start van de derde verdieping in de Westerschelde vóór eind 2007, voor Vlaanderen 'van essentieel belang' is. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af om de verdragen alleen goed te keuren als geen sprake is van onteigening voor natuurherstel. Dat betekent openbreken. Peeters werkt daar niet aan mee. Hij gaf aan dat het Vlaamse parlement de verdragen al begin dit jaar goedkeurde. "Ik kan niet naar het parlement teruggaan met de mededeling: er is hier een klein probleem." De premier wees erop dat de Scheldeverdragen, waaronder dat over de Ontwikkelingsschets, een evenwichtig pakket vormen. Ze zijn de weerslag van een proces van geven en nemen. "We zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan", aldus Peeters. Hij vertrouwde erop dat het Nederlandse parlement in navolging van het Vlaamse de verdragen nu spoedig zal goedkeuren. Peeters onderkende dat over het natuurherstel in Zeeland veel ophef is ontstaan. Hij herinnerde eraan dat op dit gebied ook in Vlaanderen veel gebeurt (1100 hectare nieuwe natuur). De premier zei dat Vlaanderen 'maximaal' rekening wil houden met de emotionele reacties die met name ontpoldering in Zeeland oproept. Hij toonde zich bereid, 'binnen de grenzen die de verdragen bieden', meer tijd te geven om een maatschappelijk aanvaardbaar akkoord over het natuurherstel uit te werken. "Als het natuurherstel daardoor iets langzamer gaat, dan kan dat." Peeters maakte duidelijk dat dit met name geldt voor 300 hectare nieuwe natuur tussen Vlissingen en Saeftinghe, niet voor de Hedwige- en Noord-Prosperpolder. Die moet volgens plan ontpolderd worden, stelde de premier. Hij vertelde persoonlijk enkele malen geprobeerd te hebben eigenaar De Cloedt tot verkoop te bewegen. Nu dat geen succes lijkt te hebben, ziet Peeters onteigening als enige uitweg. En dat is juist waar een meerderheid in de Tweede Kamer bezwaar tegen heeft. De premier noemde de aanleg van een getijgebied in de Hedwige- en Noord-Prosperpolder van andere aard dan de overige natuurherstelmaatregelen. Hier speelt ook het vergroten van de veiligheid tegen overstromingen een rol. Ontpolderen van de Hedwige en vergroting van het Zwin (door ontpolderen) zijn beide nadrukkelijk in het verdrag over de Ontwikkelingsschets benoemd. De invulling van de overige 300 hectare natuurherstel in de Westerschelde is in het verdrag open gelaten. Daarover heeft de minister van Landbouw en Natuur een overeenkomst met de provincie Zeeland gesloten. Chris Peeters toont zich bereid om meer tijd te geven om een maatschappelijk aanvaardbaar akkoord over het natuurherstel uit te werken.

Door Rinus Antonisse