2007.09 RAVON Nieuwsbrief verspreidingsonderzoek vissen Jaargang 1 (2): Zegentrek in ‘t Verdronken Land van Saeftinghe

Geschreven door RtC

Vervolgens zijn we naar het Verdronken Land van Saeftinghe gegaan. Hier werden we onthaald door een groep laag overvliegende lepelaars. Het Verdronken Land van Saeftinghe behoort met z’n bijna 3500 hectare tot het grootste brakwaterschor van Europa. Het gebied bestaat uit zandplaten, schorren, slikken en geulenstelsels (kreken) en wordt beheerd door het Zeeuwsche Landschap. Het doel was om een zegentrek in een brakwaterkreek uit te voeren. Om deze te bereiken moest het schor worden overgestoken met meerdere zeer modderige en soms niet goed zichtbare geultjes. In de kreek werd een zegentrek over een lengte van ca 60 meter uitgevoerd.

Zegentrek in het Verdronken Land van Saeftinghe (foto: Y. van Scheppingen).

Opvallend was de hoge soortenrijkdom in slechts één zegentrek en het voorkomen van zowel zoetwater- als zoutwatervis. In totaal werden 11 vissoorten gevangen. Het betrof de volgende soorten: snoekbaars, baars, karper, driedoornige stekelbaars, haring, brakwatergrondel, zeebaars, bot, tong, kleine zandspiering en kleine zeenaald. Hiernaast werd een grote hoeveelheid garnalen gevangen. Baars en snoekbaars worden, ondanks dat zij als zoetwatervis te boek staan, vaker in enigszins brakke milieus aangetroffen. Door de overvloedige regenval van de afgelopen weken was het zoutgehalte in de kreek relatief laag. De verdwaalde karper die spartelend op een ondiep gedeelte werd waargenomen, had blijkbaar een verkeerde afslag genomen.