2007.05.22 BN De Stem: 'Menselijk bot uit de Bronstijd' is van jong varken uit de 19e eeuw

Geschreven door RtC

NIEUW-NAMEN - Het 'menselijk bot uit de Bronstijd', dat beheerder Richard Bleijenberg vorig jaar vond in 'zijn' Meester van der Heijdengroeve in Nieuw-Namen, blijkt een varkensbot van hooguit tweehonderd jaar oud.

Dat is gebleken na wetenschappelijk onderzoek door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het kleine botfragment werd eerst nader bekeken door deskundigen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Zij concludeerden dat de vondst op grond van de positie in de bodem mogelijk dateerde uit de Bronstijd (2000-800 voor Chr.). Door het botonderzoek werd het vermoeden van de archeologen van de SCEZ bevestigd dat het niet om een menselijk bot gaat. Het fragment is een deel van de bovenkaak van een jong varken. Ook de wetenschappelijke datering van het bot was verrassend. Het blijkt te stammen uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Vermoedelijk is het bot door een latere ingraving of door een biologische verstoring (een mollengang bijvoorbeeld) dieper in de bodem terechtgekomen.

Door Harold de Puysseleijr