Toon items op tag: Emmadorp

Omstreden bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp officieel geopend

EMMADORP - Water. Veel water. Maar niet alleen buitendijks. Pal daar buiten dendert de regen met veel geweld op het tentdoek. Onder het canvas vindt de feestelijke opening plaats van het bezoekerscentrum. De tent, pal naast het centrum, houdt het goed tijdens de speeches. Ondanks onheilspellend gepiep en gekraak.

Het is zoals Commissaris van de Koningin W. van Gelder, die de officiële openingshandeling gisteren verrichtte, het omschrijft: dit weer past ontzettend goed bij Saeftinghe. "Want de natuur in Zeeland is de ontmoeting van land en water, zee en kust."

Gebakkelei

Het bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp staat er. Na veel gebakkelei tussen de stichting Het Zeeuwse Landschap en de gemeente Hulst enerzijds en de bewoners van Emmadorp anderzijds. Tal van protestacties en gerechtelijke procedures mochten niet baten; tegen de zin van de bewoners is het centrum gebouwd.

Tegenwerking

Directeur C. Kostense van Het Zeeuwse Landschap blikt nog even terug op die hectische periode, die in teken stond van de plaatselijke tegenwerking onder leiding van 'onze buurvrouw', mevrouw Warmenhoven. "De Emmadorpers waren bevreesd voor een massale toeloop van toeristen met bijbehorende verkeersoverlast. We hebben met hun bezwaren geprobeerd rekening te houden. Zo is er een convenant van de gemeente Hulst afgesloten om een limiet van dertigduizend bezoekers per jaar te hanteren. De parkeeroverlast in het dorp denken we te hebben opgelost, door op ons eigen terrein voldoende parkeerplaatsen aan te leggen." Ook burgemeester A. Kessen van Hulst noemt dat convenant een 'zeer aanvaardbare' oplossing voor iedereen. Het nieuwe centrum is volgens hem een grote aanwinst voor de gemeente. "Want Hulst is niet alleen de basiliek of de Keldermanspoort, maar ook het Verdronken Land van Saeftinghe." Dat natuurgebied, met zijn drieduizend hectare het grootste en meest gave brakwaterschor in Noordwest-Europa, is vooral ook een belangrijk broedgebied voor vogels. "Als we straks naar huis rijden, moeten we ons realiseren dat hier jaarlijks honderdduizend vogels zitten. Evenveel als er binnendijks mensen in heel Zeeuws-Vlaanderen zijn," houdt Kostense zijn toehoorders voor. Net als Kostense gaat vervolgens ook commissaris Van Gelder in op de tegenstrijdige belangen van enerzijds natuurbeschermers en anderzijds het recreatief gebruik van de natuur. "Steeds meer mensen willen de natuur in en de wildernis aan den lijve ondervinden. Dat is een verheugende zaak. Maar het is tegelijkertijd ook een probleem, want met een groeiend aantal rustzoekers is het met de rust snel gedaan."

Gecondenseerd

Vandaar dus het bezoekerscentrum. Om de toeloop van belangstellenden in goede banen te leiden. Kostende: "We willen dat mensen van de natuur mee genieten, maar we willen verstoring en vertrapping zoveel mogelijk beperken." En dat kan met het nieuwe centrum, vindt Kostense. "Kennis en beleving van het Verdronken Land van Saeftinghe in een gecondenseerde vorm. Dat is het bezoekerscentrum." Het piramidevormige gebouw ligt volgens de betrokkenen op een prima manier ingebed in het landschap. Binnen krijgt de bezoeker allerhande informatie aangereikt over flora en fauna in Saeftinghe. Een bezoek aan de permanente tentoonstelling is vooral voelen en horen. Met diaseries, videofilms, opgezette vogels, uitleg over springtij, bodemvondsten en lichtbakken onder glas in de vloer. Een buis, die vanaf de begane grond dwars door het plafond naar boven loopt, geeft de actuele stand van het water in de Westerschelde aan. Het centrum is het hele jaar door dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur, behalve maandag.

Een groot peilglas in het bezoekerscentrum laat eb en vloed in de Westerschelde zien.

Vitrines in de vloer van het bezoekerscentrum laten bodemvondsten zien uit Saeftinghe.

Van onze verslaggever