1980.12 BN De Stem: Linkeroever nu rattenparadijs

Geschreven door RtC

KALE VLAKTEN van opgespoten zand, verlaten door de mens terwille van de oprukkende industrie: 6500 hectare Linker-Scheldeoever bij Antwerpen. De opmars van de nijverheid stokte en nu is de rat er heer en meester. De Linkeroever is het paradijs geworden voor de muskusrat, die er zich bedreigd en explosief kan vermenigvuldigen in een milieu dat hem op het lijf geschreven is.

In 1979 ving Albert Sturm uit Kieldrecht 500 muskusratten in dit gebied. Dit jaar gelooft hij nog veel hoger te scoren. Het vangen van muskusratten, ook wel bisamratten of waterkonijntjes genoemd, is in België een lucratieve handel. Wie in Nederland een exemplaar vangt, is verplicht dit naar de gemeente te brengen waar het beest dan vijf gulden opbrengt. In België is de muskusrat handelswaar. Het dier brengt er zo’n twintig gulden op: vijf gulden voor het vlees en vijftien gulden voor de pels. Die pels wordt verwerkt in bontmantels die soms 700 gulden kosten. Het vlees voornamelijk rattenbillen, komt in restaurants terecht waar het tot de delicatesses behoort.

Een gezonde manier van muskusratten-bestrijding…

De muskusrat is oorspronkelijk afkomstig uit Noord- Amerika. Geïmporteerd in Europa werd het dier voornamelijk gekweekt om de pels. Toen de prijzen van de huiden kort na 1945 kelderden lieten de rattenkwekers in België eenvoudig de dieren ontsnappen. De muskusrat die dertig tot veertig nakomelingen per jaar kan krijgen zwierf uit en bereikte ook de grenzen van Zeeuwsch-Vlaanderen, maar hield geen halt. "Zeeuwsch-Vlaanderen had het twijfelachtige voorrecht een van de eerste plaatsen in Nederland te zijn waar het dier werd gesignaleerd. Van oprukken is geen sprake meer, want het beest zit al in heel de regio", aldus de Hulster bioloog G. Sponselee. Hij stelt dat de muskusrat, een heel lief net beest is, dat helemaal geen associaties oproept met de bruine rat, die we als mens zo verafschuwen. De muskusrat is een gevreesde "graafmachine". Dijken, wegen en slootkanten zijn z’n geliefde werkterrein. Het braakliggende Linkeroevergebied is een beschermde rattenkweekplaats net over onze grens. Het terrein staat onder beheer van de Belgische Staatsdomeinen, een dienst die er ook bordjes "Verboden Toegang" plaatste. Natuurliefhebbers in Zeeuwsch-Vlaanderen vrezen dat het eventueel graven van een Baalhoekkanaal een invasie van muskusratten in het Land van Saaftinghe tot gevolg zal hebben. Een vrees die gevoed wordt door lakse bestrijding van het dier door onze zuiderburen. Tien jaar geleden beschreef de Belgische prof. Van Eysden het Linkeroevergebied als "het land der dwazen". Inmiddels is het gebied ontvlokt, de boeren zijn vertrokken via een grootscheepse "mensuitdrijving", zoals de betrokkenen het betitelden. De Linkeroever is een niemandsland geworden, een lustoord voor stropers en ratten. 

Muskusratten die "gesnapt" werden.

Van één van onze verslaggevers